CP-172 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Variante arhitecturale

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 9P | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Liliana Cazacu