UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

CP-44 | Analiza multicriterială a țesutului urban

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Valeriu E. Drăgan
Obiective:
Familiarizarea studenților cu modalitățile de analiză multicriterială ale țesutului urban ca etapă preliminară a proiectelor de intervenție arhitectural-urbanistică, în vederea înțelegerii evoluției și caracteristicilor zonelor construite protejate, astfel încât să se asigure dezvoltarea coerentă prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural.
Conținut:
1. Principii de intervenție în zone istorice protejate.
2. Problematica, conținutul și scopul etapelor preliminare intervențiilor din zonele construite protejate.
3. Analiză multicriterială ca instrument de cercetare al componentelor, caracteristicilor și evoluției țesutului urban.
4. Analiza, evaluarea și reglementarea intervențiilor - etape ale cercetării țesutului urban.
5. Particularități ale cercetării țesutului urban (studii de caz):
a. - caracteristici ale amplasării clădirilor pe parcelă;
b. - cercetarea cartografică ca metodă de analiză și de evaluare a elementelor specifice ale țesutului urban;
c. - rolul cercetării arheologice în evaluarea țesutului urban istoric și stabilirea reglementărilor de intervenție.
6. Criterii de analiză și de evaluare ale elementelor specifice zonelor istorice protejate (țesut urban / cadru natural).
7. Tehnici de redactare ale datelor cercetării.


Etapele lucrării practice (aplicarea metodei de analiză multicriterială pentru identificarea valorilor dintr-o zonă istorică protejată)

1. Stabilirea datelor de cartare pentru analiză (criterii, categorii, grade, evaluare);
2. Structurarea datelor de cartare (fișe, tabele ș.a.);
3. Identificarea elementelor caracteristice ale diferitelor tipuri de zone protejate (vizită pe teren);
4. Elaborarea sintezei cercetărilor;
5. Definirea atitudinii față de zona studiată;
6. Modalități de reglementare pentru atingerea obiectivului de dezvoltarea coerentă prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural;
7. Susținerea lucrării de cercetare și a propunerilor de intervenție.
Metoda de predare:
- prelegeri;
- vizite pe teren - (identificarea caracteristicilor în diferite tipuri de zone istorice protejate);
- discuții în vederea îndrumării lucrării;
Mod de evaluare:
- participarea la discuții în cursul semestrului;
- elaborarea, redactarea și susținerea orală a proiectului
Bibliografie minimală:
- documente cartografice (planuri și ghiduri istorice și actuale);
- studii istorice, proiecte și documentații avizate pentru imobile situate în zone istorice protejate;
- publicații, articole și lucrări nepublicate.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/