IT-28 Locuire urbană

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh. Irina Calotă
Obiective:
Cursul de LOCUIRE URBANĂ are ca miză prezentarea din perspectivă critică a problematicii actuale a locuinței. Conceptul central este cel de « locuire », care este cercetat din perspectiva arhitectural-urbanistică integrată cu cea socio-economică și cu cea politică.
Sprijinindu-se pe reperele provenite din aceste perspective, cursul urmărește:
-să descopere problematica critică a domeniului de graniță dintre evoluția locuirii urbane și evoluția orașului;
-să explice modul în care s-a configurat gândirea locuinței moderne (ca problematică politică, urbanistică și arhitecturală);
-să identifice problemele specifice locuirii în Romania și să-i sensibilizeze pe studenți față de acestea.
Conținut:
Situarea conceptului de “locuire” între arhitectură și oraș. Domeniul de studiu - perspective.

Elemente de istoria locuirii - orașul preindustrial.

Secolul al XIX-lea și gîndirea modernă a locuirii urbane : începutul politicilor de locuire.

Modele urbanistice.

Tipologie de locuire.

Modernitate și postmodernitate. Reacția critică cu privire la modele. Abordări contemporane.

Locuirea în România.
Metoda de predare:
- prelegeri cu imagini, filme comentate
- prezentări ale unor exerciții realizate individual sau în echipă - lucrări practice și teste scrise
Mod de evaluare:
40% exercițiu pe parcurs în echipă (determinarea unor criterii de evaluare a calitățiil locuirii, tipologie de locuire - explorare de teren și interpretare)
60% examen final în sesiune (condiție de promovare - minim 5).
Bibliografie minimală:
Benevolo, Leonardo, L’Histoire de l’architecture moderne, 2. Avant-garde et mouvement moderne, Dunod, 1998
Benevolo, Leonardo, Orașul în istoria Europei, Polirom, 2003
Derer, Peter, Locuirea urbana, Editura Tehnică, București, 1985
Certeau, Michel de, Luce Giard, and Pierre Mayol. L'invention du quotidien, tome 1 : Arts de faire. Nouv. éd. Gallimard, 1990.
Choay, Francoise, Urbanismul: utopii și realități, Paideia, 2002 (trad. Kazmer Kovacs)
Frampton, Kenneth, Modern Architecture: a Critical History, Thames & Hudson, 2004
Ghenciulescu, Ștefan, Orașul transparent, Ed. Universitară Ion Mincu, 2008
Hall, Orașele de mîine, editura ALL, 1999
Lascu, Nicolae, Funcțiune și formă, Meridiane, Bucuresti, 1989
Lefebvre, Henri, La production de l’espace, Ed. Economica, 2006
Panerai Ph., Castex Jean și Depaule, Charles, Formes urbaines, de l'îlot a la bare, Ed. Parenthèses, 1997 (eng. Urban Forms: the Death and Life of the Urban Block, Architectural Press, 2004)
Pawley, Martin, Architecture versus Housing, Londra, 1961,
Zahariade, Ana Maria, “Arhitectura perioadei moderne pe teritoriul României”, în Teme ale arhitecturii din Romania in secolul XX

informații suplimentare ›