IT-4 Introducere în filosofie

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.filosof. Ștefan Vianu
Obiective:

Acest curs își propune, pe de o parte, să descrie câteva dintre marile curente ale filozofiei europene și să expliciteze unele concepte filozofice fundamentale; pe de altă parte, scopul cursului este de a pune în evidență legătura dintre filozofie și arhitectură, în primul rând prin introducererea problematicii modernității, care joacă un rol esențial atât în filozofie cât și în teoria arhitecturii.

Conținut:

Introducere. Ce este filosofia? Filosofie și arhitectură;
Curentele principale ale filosofiei antice și medievale;
Principalele curente ale filosofiei moderne;
Nietzsche și problema istoriei;
Nietzsche și problema artei;
Concepte fundamentale ale fenomenologiei și problematica locuirii (Husserl și Heidegger);
Fenomenologia istoriei și filosofia politică. “Cultura acțiunii” și arhitectura;
Lichidarea sau recuperarea tradiției? Dilemele postmodernității;
Întrebări, discuții.

Metoda de predare:

Prelegeri

Mod de evaluare:

Eseu

Bibliografie minimală:

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY: - www.plato.stanford.edu
Cărți:
ARENDT Hanah – Între trecut și viitor, ANTET, 1997;
ARGAN Giulio Carlo – Walter Gropius și Bauhaus-ul, Meridiane, București, 1976;
BACHELARD Gaston – Poetica spațiului, Paralela 45, 2003;
CASSIRER, Ernst – Eseu despre om, Humanitas, 1994; Filozofia Luminilor, Paralela 45, 2003;
COULANGES, Fustel de – Cetatea antică (vol. I), Meridiane, 1984;
HADOT, Pierre – Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, 1998;
HEIDEGGER, Martn – Ființă și timp, Humanitas, 2003;
LASCU, Nicolae – Funcțiune și formă, Meridiane, 1989;
NOICA, Constantin – Viața și filozofia lui R. Rescartes – în: Două tratate…
PANOFSKY, Erwin – Renaștere și renașteri în arta occidentală, Meridiane, 1974;
PORPHYRIOS – Viața lui Pitagora – Viața lui Plotin, Pilorom, Iași, 1988;
ROSSI, Paolo – Nașterea științei moderne în Europa, Poilrom, 2004.

modifică