UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

IT-4 | Introducere în filosofie

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
lect.dr.filosof. Ștefan Vianu (C1)
Ștefan Vianu (D4, I4)
Obiective:
Acest curs își propune, pe de o parte, să descrie câteva dintre marile curente ale filozofiei europene și să expliciteze unele concepte filozofice fundamentale; pe de altă parte, scopul cursului este de a pune în evidență legătura dintre filozofie și arhitectură, în primul rând prin introducererea problematicii modernității, care joacă un rol esențial atât în filozofie cât și în teoria arhitecturii.
Conținut:
Introducere. Ce este filosofia? Filosofie și arhitectură;
Curentele principale ale filosofiei antice și medievale;
Principalele curente ale filosofiei moderne;
Nietzsche și problema istoriei;
Nietzsche și problema artei;
Concepte fundamentale ale fenomenologiei și problematica locuirii (Husserl și Heidegger);
Fenomenologia istoriei și filosofia politică. “Cultura acțiunii” și arhitectura;
Lichidarea sau recuperarea tradiției? Dilemele postmodernității;
Întrebări, discuții.
Metoda de predare:
Prelegeri
Mod de evaluare:
Eseu
Bibliografie minimală:
STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY: - www.plato.stanford.edu
Cărți:
ARENDT Hanah – Între trecut și viitor, ANTET, 1997;
ARGAN Giulio Carlo – Walter Gropius și Bauhaus-ul, Meridiane, București, 1976;
BACHELARD Gaston – Poetica spațiului, Paralela 45, 2003;
CASSIRER, Ernst – Eseu despre om, Humanitas, 1994; Filozofia Luminilor, Paralela 45, 2003;
COULANGES, Fustel de – Cetatea antică (vol. I), Meridiane, 1984;
HADOT, Pierre – Plotin sau simplitatea privirii, Polirom, 1998;
HEIDEGGER, Martn – Ființă și timp, Humanitas, 2003;
LASCU, Nicolae – Funcțiune și formă, Meridiane, 1989;
NOICA, Constantin – Viața și filozofia lui R. Rescartes – în: Două tratate…
PANOFSKY, Erwin – Renaștere și renașteri în arta occidentală, Meridiane, 1974;
PORPHYRIOS – Viața lui Pitagora – Viața lui Plotin, Pilorom, Iași, 1988;
ROSSI, Paolo – Nașterea științei moderne în Europa, Poilrom, 2004.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/