IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Radu Ponta