IT-48 Istoria arhitecturii universale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Sesiune 2021-2022

IT-48 IAU int.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos