IT-48 Istoria arhitecturii universale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos

modifică