CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Mail prof. S. Nistor

sergiunistor@uauim.ro

Informatii examen sesiune ianuarie 2023

Examen protectia patrimoniului 2023.pdf

Note de curs 2022/2023

Curs protectia patrimoniului 2022-2023 site coperta.pdf

Actualizare - examen 2022_2023

Cu condiția ca să nu intervină regementări contrare, evaluarea competențelor dobândite la cursul Protecția Patrimoniului se va face in sesiunea din Ian. - Febr. 2023 prin examen scris, sustinut individual, cu prezența fizică a studentului în sala de examen, conform programării examenelor.
Examenul va consta din 2 intrebări la care studentul va trebui să scrie raspunsul în max. 50 min.

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Obiective:
Însușirea principiilor restaurării științifice a monumentelor istorice Cunoasterea fundamentelor legislatiei de protectie a monumentelor istorice din Romania Cunoasterea principalelor instrumente de investigare a monumentelor istorice si a rolului specific al arhitectului in utilizarea acestora.
Conținut:
Aparitia și dezvoltarea noțiunii de monument și a interesului pentru protejarea operelor arhitecturale ale trecutului: Antichitate, Evul Mediu, Renaștere, Epoca Luminilor Diferența dintre monument și monument istoric, implicații Doctrine de restaurare – secolul XIX Doctrine de restaurare – secolul XX Carta de la Veneția – prezentare și comentarii Carta de la Veneția – prezentare și comentarii Legislație romaneasca de protecție a monumentelor istorice Carte internaționale ale conservării și restaurării monumentelor istorice Păstrarea autenticității în restaurarea monumentelor istorice Cercetarea monumentelor istorice Tipologia lucrărilor de restaurare –restaurari in Romania
Metoda de predare:
Curs
Mod de evaluare:
Examen scris, individual, cu prezenta fizica a studentului in sala de examen Condiția de intrare la examen: prezență la min. 6 cursuri
Bibliografie minimală:
BRANDI, Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, București 1996 CHOAY, Francoise - Alegoria patrimoniului, Editura Simetria, București, 1998; CURINSCHI-VORONA, Gheorghe - Restaurarea monumentelor istorice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968; CURINSCHI-VORONA, Gheorghe - Arhitectura. Urbanism. Restaurare, Ed. Tehnică, București 1996; FITCH, James Marston - Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville 1992; FEILDEN, Bernard M. - Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, 1994; NISTOR, S., Protecția patrimoniului cultural în România. Culegere de acte normative, Ed. Universitară "Ion Mincu", București, 2002 PEARCE, David - Conservation Today, Routledge, London, 1989. RIEGL, Alois, Cultul modern al monumentelor, esența și geneza sa, Ed. Impress, București, 1999 Webografie: BOITO, Camillo, Carta del Restauro https://denkmalpflege.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2014/11/Boito-Carta-del-restauro-1883-ital.-u.-engl..pdf GIOVANNONI, G., Restauro di monumenti, Bollettino d'Arte, 1-2, 1913 http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1344509031124_02-Gustavo_Giovannoni_p._1.pdf ICOMOS, International Charters for Conservation and Restoration http://openarchive.icomos.org/431/1/Monuments_and_Sites_1_Charters.pdf JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, ICCROM, 1986 https://www.iccrom.org/publication/history-architectural-conservation LE DUC, Eugene Emmanuel Viollet, https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Viollet-le-Duc__Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle,_1854-1868,_tome_8.djvu RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849 http://www.gutenberg.org/ebooks/35898 http://www.gutenberg.org/files/15200/15200-h/15200-h.htm#Memory
Observații:
Cu condiția ca să nu intervină regementări contrare, evaluarea competențelor dobândite la cursul Protecția Patrimoniului se va face in sesiunea din Ian. - Febr. 2023 prin examen scris, sustinut individual, cu prezența fizică a studentului în sala de examen, conform programării examenelor. Examenul va consta din 2 intrebări la care studentul va trebui să scrie raspunsul în max. 50 min.