IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titulari:
asist. Diana Mihnea
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Obiective:
În termeni uzuali
Constituirea bazei pentru cultura de specialitate în domeniu prin parcurgerea principiilor de compoziție esențiale manifestate la scara obiectului de arhitectură, a ansamblurilor de arhitectură și a așezărilor urbane în Antichitate și în Evul Mediu, principii de compoziție analizate prin prisma aspectelor determinante din civilizațiile și culturile care le-au generat.

„Rezultatele învățării” (în termeni „oficiali”)

Cunoștințe
Fiind primul din domeniu, cursul pune inevitabil accent pe asimilarea simplă de cunoștințe (dar, simultan, susține și dezvoltarea unor aptitudini – vezi mai jos).
- asimilarea de cunoștințe referitoare la istoria, teoria și filozofia arhitecturii, protecția patrimoniului cultural, precum și la arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor arhitecturale;
- asimilarea de cunoștințe referitoare la istoria, teoria și filozofia urbanismului, protecția patrimoniului cultural, precum și despre arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor urbanistice;
- asimilarea de cunoștințe privind structura de rezistență, fizica construcțiilor, tehnologiile utilizate în construcții și echiparea cu toate elementele care să asigure confortul interior;
- asimilarea de cunoștințe privind relațiile dintre oameni și creațiile arhitecturale, dintre creațiile arhitecturale și mediul lor, profesia de arhitect și rolul acestuia în societate;
și, prin toate acestea,
- asimilarea de cunoștințe privind proiectarea de arhitectură și urbanism, în conformitate cu exigențele de natură funcțională, structurală, estetică și economică.

Aptitudini
Fiind primul din domeniu, cursul pune inevitabil accent pe asimilarea simplă de cunoștințe dar, simultan, susține și dezvoltarea aptitudinilor referitoare la
- abordarea analitică a obiectului de arhitectură, a ansamblului de arhitectură și chiar a modului de organizare a spațiului la scară urbană și teritorială, precum și la
- abordarea fenomenului arhitectural în context(ul său istoric),
urmărindu-se, gradual, moduri diverse utilizate la
- organizarea,
- înțelegerea,
- controlul și
- reprezentarea spațiului (arhitectural în principal),
proces care se încheie prin formarea primelor elemente necesare pentru
- evaluarea stilistică din punctul de vedere al conținutului din spatele formei.

Responsabilități și autonomie
Prin natura sa, domeniul (istoria arhitecturii) și cursul promovează studiul individual și deci
- creșterea gradului de autonomie profesională,
în timp ce prin modul de organizare și desfășurare a cursului – pînă la ultimul gest didactic care constă în completarea chestionarului de evaluare a cursului, în care titularul a rezervat un loc consistent comentariilor proprii ale studentelor și studenților, se susține
- dezvoltarea capacității personale de asumare a responsabilității.
Din păcate, cum chestionarele privind evaluarea activităților didactice sînt în continuare anonime, eforturile în acest ultim sens sînt parțial zădărnicite.

Conținut:
Primele perioade de acumulare și primele rezultate finite: de la începuturile activității de construcții la arhitectura civilizațiilor prehelenice (1) și (2).
Antichitatea clasică (1): Grecia – de la scara urbană la scara obiectului de arhitectură.
Antichitatea clasică (2): arhitectura religioasă a Greciei – obiect, detaliu, ansamblu.
Antichitatea clasică (3): oraș ca formă și orașul ca fond, de la civilizația etruscă la cea a Romei antice.
Antichitatea clasică (4): arhitectura religioasă a Romei – detaliu, obiect, context.
Antichitatea clasică (5): Roma – obiectul de arhitectură, între idee și materialitate.
Numitorul comun: arhitectura paleocreștină.
Evul mediu bizantin (1) : abandonarea și crearea modelelor.
Evul mediu bizantin (2): spațiu, volumetrie și plastică în arhitectura religioasă.
Intermezzo? renașterile Evului Mediu occidental.
Continuitate sau discontinuitate în arhitectura occidentală: acumularea romanică și saltul gotic (1).
Continuitate sau discontinuitate în arhitectura occidentală: acumularea romanică și saltul gotic (2).
Evul mediu la scara întregii Europe: analiza comparativă.
Metoda de predare:
cursuri
Mod de evaluare:
după caz o lucrare de degrevare opțională, cu certitudine examen
Bibliografie minimală:
Titluri disponibile (și) în format electronic

Roth, Leland M.; Roth Clark, Amanda C., Understanding Architecture. Its Elements, History, and Meaning, 2018
Ching, Francis D. K.; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya,
A Global History of Architecture, 2017
Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011
Fletcher, Banister, Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, 1953

Miles, Margaret M. (ed), A Companion to Greek Architecture, Wiley-Blackwell, 2016
Ulrich, Roger B.; Quenemoen, Caroline K. (eds), A Companion to Roman Architecture, Wiley-Blackwell, 2013
Ousterhout, Robert G., Eastern Medieval Architecture: The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands, Oxford University Press, 2019
Armi, C. Edson, Design and Construction in Romanesque Architecture: First Romanesque Architecture and the Pointed Arch in Burgundy and Northern Italy, Cambridge University Press, 2003
[Lipsește, nu întîmplător, titlul referitor la arhitectura gotică.]


Titluri disponibile pe suport tradițional

Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008
Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007
Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007
Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London, 2003
Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001
Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000
Fletcher, Sir Banister, A History of Architecture on the Comparative Method, Londra, 1987
Ache, Jean Baptiste, Elements d’une histoire de l’art de batir, Paris, 1970
Giedion, Sigfried, The Beginnings of Architecture, Oxford, 1964
Mumford, Lewis, The City in History, Londra, 1961
Pevsner, Nikolaus, An Outline of European Architecture, Harmondsworth, 1943
prof.dr.arh. Sanda Voiculescu, Note de curs – Antichitatea și Evul Mediu

Bibliografia orientativă este comunicată studentelor și studenților la debutul fiecărui ciclu de activitate didactică.