Activitate de cercetare

CERCETARE 2009 – DEPARTAMENTUL DE ISTORIA & TEORIA ARHITECTURII ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI

CERCETARE 2008 – DEPARTAMENTUL DE ISTORIA & TEORIA ARHITECTURII ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI

CERCETARE 1990-2007 – DEPARTAMENTUL DE ISTORIA & TEORIA ARHITECTURII ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI

Activitate de cercetare 1990-2007 – Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”


Proiect de cercetare al Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului

Grant CNCSIS 23/2006, “Artă - comunități urbane - mobilizare (ACUM). Reinserția socială a proiectului artistic și arhitectural”

01 caiet IP

Broșura cuprinde materiale suport pentru workshop-ul I[ntensive] P[rogram] Edification des lieux et paysage, 9-26 iulie 2006, București și Sibiu.

02 Edification des lieux et paysage

Broșura cuprinde materialele rezultate în urma desfășurării seminarului internațional Edification des lieux et paysage: prezentări critice ale deliberărilor teoretice și ale abordărilor situațiilor reale prin propunerea unor intervenții minimale al căror scop este recalificarea unor spații publice destructurate și subutilizate din București și din Sibiu.

03 ACUM 1

Volumul cuprinde articole ale membrilor echipei de cercetare grupate pe tematici ce vizează spațiul public, atât din punctul de vedere al filozofiei și teoriei arhitecturii, cât și din punct de vedere al intervențiilor artistice și arhitecturale în oraș, precum și al folosirii cadrului construit ca scenografie pentru desfășurarea diferitelor acțiuni, de la film la experimente artistice ș.a.
Articolele sunt scrise de specialiști în diferite domenii: arhitectură, arte plastice, peisagistică etc.

04 BUCURESTI STOP CADRU

Alături de o serie de propuneri privind amenajarea în sens scenografic a unor locuri din București, propuneri care accentuează un anumit tip de atmosferă, volumul cuprinde o serie de articole care, prin investigația specifică istoriei arhitecturii, încearcă să surprindă parte din fațetele identității culturale a orașului București – de la cea proprie celei de-a 2-a jumătăți a secolului al 19-lea până la cea definită de arhitectura stalinistă și, de la aspectele legate de ansamblurile industriale sau zone rezidențiale, la cele generate de spațiile interioare ale clădirilor.

05 START DAMBOVITA

Broșura expune o mică investigație pe tema râului Dâmbovița și a prezenței lui în oraș. Sunt cuprinse, într-o primă secțiune, două studii: unul despre istoria relației oraș-râu văzută atât din perspectiva istoricului, cât și din cea a călătorului, iar al doilea despre actualul fenomen european al reabilitării fronturilor la apă. A doua secțiune expune, după o scurtă prezentare a contextului în care au luat naștere, proiectele și diplomele studențești pe marginea recuperării fizice și simbolice a Dâmboviței în cadrul orașului. O ultimă secțiune propune, din diverse perspective, descrierea acțiunii-eveniment “stART dâmbovița” din iulie 2007, manifestare pornită din entuziasmul studenților arhitecți care incearca să îndrepte atenția opiniei publice și a autorității municipale asupra prezenței râului și a potențialului lui neexploatat.

06 ACUM 2

Volumul cuprinde texte elaborate în cursul celui de-al doilea an de lucru al grupului de cercetare al Consorțiului ACUM, având ca temă de investigație edificarea spațiului public (social și fizic) la intersecția dintre arhitectură, artă și comunitatea urbană. Textele sunt structurate pe patru capitole: Fragmente de spațiu public, Spațiul public în oglindă, Arta pentru spațiul public, Acțiuni și interacțiuni în spațiul public.

07 ACUM 3

08 ACUM 4