IT-60 Limbaj arhitectural

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Kázmér Kovács
Colectiv:
urb. Adriana Safta-Velicu
Obiective:

Definirea comunicării în cazul genului de artă specific care e arhitectura; stabilirea locului patrimoniului construit în economia comunicării arhitecturale; familiarizarea studenților cu metodele de evaluare critică a mediului amenajat; înțelegerea potentialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinărilor sale structurale, funcționale, estetice și cultural-simbolice; prezentarea aspectelor de limbaj arhitectural specifice pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură.

Conținut:

Introducere: arhitectură și comunicare
Trei chipuri ale metaforei în relație cu arhitectura
Semiotica în arhitectură
Coloana și ordinele clasice; problemele expresiei arhitecturale în modernitate
Cazul monumentului de arhitectură
Valori, reprezentări și funcții ale monumentelor istorice
Chestiunea ruinei
Repere teoretice necesare pentru o lectura a formelor arhitectural-urbane prin prisma conceptului de semnificație. Alegerea siturilor
Limbajul clasic al arhitecturii
Sensul pierdut al arhitecturii clasice
Limbajul modernist al arhitecturii
Lectura traseelor, a reperelor și a “evenimentelor” arhitecturale și urbane (spații, obiecte sau fațade semnificative). Prezentare, discuții
Lectură și interpretare de text

Metoda de predare:

prelegeri
discuții pe teme date, pe baza vizitelor pe teren sau a prezentărilor pregătite de studenți

Mod de evaluare:

evaluarea activității pe parcursul semestrului
examen scris și oral

Bibliografie minimală:

John Summerson, The Language of Classical Architecture, The MIT Press, Cambridge,Mass., 1989
H.R. Radian, Cartea proporțiilor, București, Meridiane,1981
Hitchcock & Johnson, The International Style, W. W. Norton & Company, New York, 1966
george hersey, The Lost Meaning of Classical Architecure, The MIT Press, Cambridge,Mass., 1988
alte texte relevante pentru curs (Choay, Rykwert, Frampton, Zahariade, Kovács)