IT-8 Istoria arhitecturii moderne (2) – secolul XX

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Radu Ponta
Limba de predare:
română
Obiective:
Prezentarea apariției și devenirii arhitecturii moderne în contextul “revoluțiilor” din gândirea și din artele vizuale de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în contemporaneitate.
Conținut:
Introducere
Predispoziții
Clădirea înaltă
Frank Lloyd Wright și noua domesticitate
Art Nouveau sub diverse forme și denumiri
Futurism
Constructivism
De Stijl
Bauhaus, Neue Sachlichkeit
Auguste Perret, Tony Garnier, Le Corbusier – Franța înainte de RM2
CIAM-uri interbelice — nașterea frontului comun
Italia, Germania și Uniunea Sovietică înainte de RM2
Un modernism diferit
Arhitectura în timpul celui de-al doilea război mondial
Metoda de predare:
Prelegeri și discuții
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
Istorii generale, istorii critice
Curtis, William J. R., Modern Architecture Since 1900, Phaidon, 1982
Frampton, Kenneth, Modern Architecture, A Critical History, Thames & Hudson, 1981
Heynen, Hilde, Architecture and modernity: a critique, MIT Press, 1999
Colquhoun, Alan, Modern architecture, Oxford University Press, 2002
Mallgrave, Harry Francis, Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673–1968, Cambridge University Press, 2005
Guillén, Mauro F., The Taylorized beauty of the mechanical: scientific management and the rise of modernist architecture, Princeton University Press, 2006
Cohen, Jean-Louis, The Future of Architecture. Since 1889, Phaidon, 2012

Istoriografie
Tournikiotis, Panayotis, The Historiography of Modern Architecture, MIT Press, 1999
Vidler, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, MIT Press, 2008

Istorii datate
Kaufmann, Emil, Von Ledoux bis Le Corbusier. Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur, 1933
Giedion, Sigfried, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, 1941
Pevsner, Nikolaus, An Outline of European Architecture, 1942
Zevi, Bruno, Storia dell’architettura moderna, 1950
Hitchcock, Henry-Russell, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, 1958
Benevolo, Leonardo, Storia dell'architettura moderna, 1960
Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, 1960
Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950, 1965
Tafuri, Manfredo, Teorie e storia dell'architettura, 1968

Se va recomanda bibliografie suplimentară cu prilejul fiecărei teme pe care cursul o abordează