CP-1 Limbi străine (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2S | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf. Luminița Petrulian
Colectiv:
conf.dr.Magda Teodorescu lect.Valentina Negritescu
Obiective:
Studentii trebuie sa fie capabili sa comunice in scris si oral la nivel mediu, trebuie sa dobandeasca si sa foloseasca limbajul de specialitate, sa poata sustine o discutie pe o tema de seminar data si sa sustina o lucrare in fata grupului.
Conținut:
Limbaj general si limbaj de specialitate pentru: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana pentru straini
Metoda de predare:
Tehnici de predare consacrate limbilor straine: dialoguri, traduceri
Mod de evaluare:
Prezentare orala: 50%; lucrare scrisa: 50%
Bibliografie minimală:
Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare
Observații:
Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice specifice fiecarei grupe, sau la cererea studentilor