CP-29 Arhitectură - locuire - oraș

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
Kázmér Kovács
Colectiv:
urb. Adriana Safta-Velicu
Obiective:
Așezarea teoriei și practicilor patrimoniale în contextul amenajării în general; reafirmarea rolului teoriei în procesul proiectării de arhitectură; familiarizarea studenților cu metodele de abordare critică a problemelor de teorie a arhitecturii; detalierea aspectelor specifice locuirii în relație cu patrimoniul de arhitectură și cu cel urban.
Conținut:
Introducere: era post-urbană
Coordonatele amenajării locuibile: despre limită și prag
Tipuri de locuințe, tipologia ocupării teritoriului urban
„Urban sprawl” – estetica suburbană
Chestiunea scărilor de amenajare
Orașele istorice
Patrimoniul vernacular
Chestiunea muzeificării țesuturilor urbane
Grădini și spații plantate în așezările europene
Chestiunea peisajului
Locuirea în mediul construit monumentificat
Intervenție urbană și conservarea patrimoniului
Cîteva studii de caz – elemente de metodologie
Spre o teorie integrată a locuirii
Metoda de predare:
prelegeri
discuții
Mod de evaluare:
Evaluarea participarii studenților în timpul semestrului
Examen scris și oral
Bibliografie minimală:
Françoise Choay, Pour une anthropologie de l’espace, Paris, le Seuil, 2006
Le Corbusier, Vers une architecture,
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957

alte texte relevante (Alexander, Benevolo, Geddes, Giovannoni, Merlin, Mumford, Webber,
Bunschoten, Choay, Rykwert, Broadbent, Zahariade)
Observații:
Cursul reia în liniile sale majore cursul omonim din semestrul 4 al facultîății de Arhitectură, cu accente specifice puse pe aspectele patrimoniale ale problematicii generale ale locuirii.