CP-29 Arhitectură - locuire - oraș

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Kázmér Kovács
Colectiv:
urb. Adriana Safta-Velicu
Obiective:
Așezarea teoriei și practicilor patrimoniale în contextul amenajării în general; reafirmarea rolului teoriei în procesul proiectării de arhitectură; familiarizarea studenților cu metodele de abordare critică a problemelor de teorie a arhitecturii; detalierea aspectelor specifice locuirii în relație cu patrimoniul de arhitectură și cu cel urban.
Conținut:
Introducere: era post-urbană Coordonatele amenajării locuibile: despre limită și prag Tipuri de locuințe, tipologia ocupării teritoriului urban „Urban sprawl” – estetica suburbană Chestiunea scărilor de amenajare Orașele istorice Patrimoniul vernacular Chestiunea muzeificării țesuturilor urbane Grădini și spații plantate în așezările europene Chestiunea peisajului Locuirea în mediul construit monumentificat Intervenție urbană și conservarea patrimoniului Cîteva studii de caz – elemente de metodologie Spre o teorie integrată a locuirii
Metoda de predare:
prelegeri discuții
Mod de evaluare:
Evaluarea participarii studenților în timpul semestrului Examen scris și oral
Bibliografie minimală:
Françoise Choay, Pour une anthropologie de l’espace, Paris, le Seuil, 2006 Le Corbusier, Vers une architecture, Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957 alte texte relevante (Alexander, Benevolo, Geddes, Giovannoni, Merlin, Mumford, Webber, Bunschoten, Choay, Rykwert, Broadbent, Zahariade)
Observații:
Cursul reia în liniile sale majore cursul omonim din semestrul 4 al facultîății de Arhitectură, cu accente specifice puse pe aspectele patrimoniale ale problematicii generale ale locuirii.