UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

IT-54 Arhitectură comparată

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Irina Tulbure
Obiective:

Înțelegerea fenomenului arhitectural românesc în contextul culturii vestice și central europene, în raport cu schimbările politice, culturale, sociale și economice ale secolului al XX-lea;
Înțelegerea perspectivelor contemporane de abordare a patrimoniului arhitectural al secolului al XX-lea;
Înțelegerea relației între diferitele niveluri ale discursului teoretic și creația de arhitectură;
Dezvoltarea abilităților în abordarea critică a fenomenului arhitectural.

Conținut:

Cursul, orientat către arhitectura secolului al XX-lea, propune printr-o serie de prelegeri abordarea unor teme mai restrânse, privind în detaliu producții arhitecturale și punându-le în acord cu teorii și concepte ale epocii. Temele generale puse în discuție de-a lungul cursurilor sunt orientate în principal asupra spațiului românesc, Estic și Central European, privit în raport cu perspectiva generală a fenomenului vestic, dobândită la cursurilor din anii anteriori. Între ideile importante ale cursului se regăsesc cele referitoare la: formularea identităților (naționale) în arhitectură, variante ale modernismului, discursurile paralele modernism – tradiție, dimensiunea politicului în arhitectură, arhitectura modernă înțeleasă din perspectiva patrimoniului, influența culturii socialiste pe teritoriul estic și central european, momentele de decalaj și sincronizare „est – vest”, condiția și provocările post - socialismului, tendințe contemporane în arhitectură.
Cursul nu propune un parcurs cronologic, după formatul clasic al unui curs de istoria arhitecturii, ci pornește de la cunoașterea în detaliu a unor studii de caz, raportate la contextul general și la patru teme principale, considerate de referință pentru această perioadă și pentru contextul teritorial propus. În linii mari, aceste teme sunt: asumarea modernității; identitate și arhitectură sau critica modernismului; arhitectură și politică; prezent și (re)evaluare. Fiecăreia dintre aceste teme îi vor corespunde două sau trei ședințe de curs.

Metoda de predare:

Prelegeri însoțite de imagini și punctual, materiale video. După fiecare curs/grup de cursuri studenții vor primi (prin intermediul site-ului UAUIM) un sumar al prelegerilor, o bibliografie corespunzătoare și dacă este cazul, alte materiale necesare. (https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/it-54/)
Studenții sunt pe deplin responsabili pentru descărcarea, citirea materialelor și cererea unor clarificări necesare în timp util.
În acord cu obiectivul final al cursului, ultimele două ședințe de curs vor avea un format special, fiind dedicate discutării rezumatelor predate de către studenți și indicațiilor referitoare la lucrarea finală.

Mod de evaluare:

Lucrare scrisă, cu predare intermediară pe parcursul semestrului și predare finală în sesiunea de evaluare. Predarea intermediară, a rezumatului, condiționează predarea finală.

Bibliografie minimală:

COHEN, Jean Louis, The Future of Architecture. Since 1889, Ed. Phaidon, New York, 2012
COLQUHOUN, Alain, Modern Architecture, Oxford University Press, 2002
FRAAMPTON, Kenneth, Modern Architecture. A critical History, Thames & Hudson, London, 1992
MALLGRAVE, Sir Harry Francis, An Introduction to Architectural Theory. 1968 to the Present, Ed. Wiley Blackwell, 2012
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Humanizing Architecture. New Forms of Comunity, 1950-1970, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Scaling the Environment. New Landscape Design, 1960-1980, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Framing Identities. Architecture’s Turn to History, 1970-1990, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos (ed.), Competing Visions. Aesthic invention and social imagination in Central European Architecture 1867-1918, MIT Press, 1997

Observații:

Sumarele cursurilor, bibliografie și materiale suplimentare, mai multe amănute despre lucrarea scrisă: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/it-54/

informații suplimentare ›
din 7 iunie 2020 fișierele suplimentare nu mai sunt
într-o pagină separată ci tot aici, deasupra fișei ↑
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/