IT-54 Arhitectură comparată

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

FA-A IT-54 Arhitectura comparata.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Irina Tulbure-Moldovan
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectivele principale ale cursului sunt: înțelegerea fenomenului arhitectural în contextul culturii central-estice europene și vestice și, în raport cu schimbările politice, culturale, sociale și economice ale secolului 20; înțelegerea perspectivelor contemporane de abordare a patrimoniului arhitectural al secolului 20; înțelegerea unora dintre fenomenele specifice arhitecturii și dezvoltării orașului post 1990, înțelegerea relației între diferitele niveluri ale discursului teoretic și creația de arhitectură; dezvoltarea abilităților în abordarea critică a fenomenului arhitectural.
Conținut:
Cursul, orientat către arhitectura secolului al XX-lea, propune printr-o serie de prelegeri abordarea unor teme mai restrânse, privind în detaliu producții arhitecturale și punându-le în acord cu teorii și concepte ale epocii. Temele generale puse în discuție de-a lungul cursurilor sunt orientate în principal asupra spațiului românesc, Estic și Central European, privit în raport cu perspectiva generală a fenomenului vestic, dobândită la cursurilor din anii anteriori. Între ideile importante ale cursului se regăsesc cele referitoare la: formularea identităților (naționale) în arhitectură, variante ale modernismului, discursurile paralele modernism – tradiție, dimensiunea politicului în arhitectură, arhitectura modernă înțeleasă din perspectiva patrimoniului, influența culturii socialiste pe teritoriul estic și central european, momentele de decalaj și sincronizare „est – vest”, condiția și provocările post - socialismului, tendințe contemporane în arhitectură.
Cursul nu propune un parcurs cronologic, după formatul clasic al unui curs de istoria arhitecturii, ci pornește de la cunoașterea în detaliu a unor studii de caz, raportate la contextul general și la patru teme principale, considerate de referință pentru această perioadă și pentru contextul teritorial propus. În linii mari, aceste teme sunt: asumarea modernității; identitate și arhitectură sau critica modernismului; arhitectură și politică; prezent și (re)evaluare.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini și punctual, materiale video. După fiecare curs/grup de cursuri studenții vor primi un sumar al prelegerilor, o bibliografie corespunzătoare și dacă este cazul, alte materiale necesare. Discuții pe baza bibliografiei, în a doua parte a semestrului.
Studenții sunt pe deplin responsabili pentru accesarea, citirea materialelor și cererea unor clarificări necesare în timp util.
CURSUL ARE LOC JOIA, SALA FRESCELOR, 10.30-12.30
CONSULTAȚII: 12.30-14.30 (DITACP)
Mod de evaluare:
LUCRARE INTERMEDIARĂ care reprezintă 10% din nota lucării de examen.
Detalii referitoare la modul de desfășurare: Fiecare student își va alege una dintre cele 4 teme anunțate și prezentate pe scurt în cursul introductiv, această temă și studiile de caz aferente (1, 2, 3, 4) vor reprezenta elementul central al pregătirii individuale pentru examen. Mai multe detalii referitoare la lucrarea intermediară vor fi oferite la cursul din săptămâna 3. Predarea lucrării intermediare se va face la curs, conform programării cursurilor (vezi rubrica link-uri urile).
Participarea la curs: Nu există condiționări directe referitoare la prezența la curs (liste sau lucrări de prezență) în raport cu evaluarea finală, dar prezența la curs este considerată prin regulamentul UAUIM obligatorie. Studenții sunt pe deplin responsabili dacă prin neparticiparea lor la cursuri, vor avea o înțelegere fragmentară a conținutului cursului, bazată numai pe sumarele scrise ale acestora și pe materiale primite prin intermediul drive-ului.

TOȚI STUDENȚII INDIFERENT DE ACTIVITATEA LOR DE PE PARCURSUL SEMESTRULUI POT PARTICIPA LA EXAMEN (CU SINGURA CONDIȚIONARE A PIERDERII PROCENTULUI DE 10% DIN NOTĂ ÎN LIPSA ACTIVITĂȚII PE PARCURSUL SEMESTRULUI)

EXAMEN în sesiune
ANUNȚ ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA EXAMEN:
https://drive.google.com/file/d/1k0xeHDgYx0kfMgZ9MWzCKOBtpw2xclRj/view?usp=drive_link (RO)
https://drive.google.com/file/d/1GL4tZDAIcP6xbvwgbaC2ff-cwbnsvtuG/view?usp=drive_link (EN)
Bibliografie minimală:
COHEN, Jean Louis, The Future of Architecture. Since 1889, Ed. Phaidon, New York, 2012
COLQUHOUN, Alain, Modern Architecture, Oxford University Press, 2002
FRAAMPTON, Kenneth, Modern Architecture. A critical History, Thames & Hudson, London, 1992
MALLGRAVE, Sir Harry Francis, An Introduction to Architectural Theory. 1968 to the Present, Ed. Wiley Blackwell, 2012
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Humanizing Architecture. New Forms of Comunity, 1950-1970, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Scaling the Environment. New Landscape Design, 1960-1980, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Framing Identities. Architecture’s Turn to History, 1970-1990, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos (ed.), Competing Visions. Aesthic invention and social imagination in Central European Architecture 1867-1918, MIT Press, 1997
Observații:
LINK-uri utile pentru accesarea materialelor referitoare curs:
Prezentari și structura cursului:
https://drive.google.com/drive/folders/19SRfBw3HgmQuibdFMJRQHKECfzbacRnl?usp=drive_link
BIBLIOGRAFIE:
https://drive.google.com/drive/folders/1p1weYr1t_llx2doXV7abdJv4OzbkO2Nt?usp=drive_link

TEMA 1 Modernism postbelic în Europa de Est
https://docs.google.com/document/d/1JVMmGHskB0XU_NC2Bnj5ksc-_1Mafy2L/edit?usp=drive_link&ouid=108145621949215867420&rtpof=true&sd=true
TEMA 2 Critica Modernismului în Europa de Est
https://docs.google.com/document/d/1Cn7r2bPmqUqDLdxAB71UeC6RSqDtY8lf/edit?usp=drive_link&ouid=108145621949215867420&rtpof=true&sd=true
TEMA 3: ANII 1990: Re-evaluarea arhitecturii postbelice
https://docs.google.com/document/d/1vdVGJ7OY2OLhnLsXGlV-ljdic_eG4Ifq/edit?usp=drive_link&ouid=108145621949215867420&rtpof=true&sd=true
TEMA 4: ANII 1990: Arhitectura anilor 1990 în Europa de est
https://docs.google.com/document/d/1neeJh4xOa4e6KDe8-zwGc18W2-3Pfk8r/edit?usp=drive_link&ouid=108145621949215867420&rtpof=true&sd=true

NOTE:
https://drive.google.com/file/d/1GwwuQXajrdh3qr0DpZDIxZIDCc4S9T3d/view?usp=drive_link
Studenții pot semnala erori de transcriere a notelor până joi 22 Februarie, 18.00, pe adresa de e-mail a cursului.
FORMULAR DE EVALUARE A CURSULUI/CADRULUI DIDACTIC:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctpqV9JDLRL_M63MsXuZ0yp34e334nLHETFCDBW9We5_ZZtw/viewform