IT-54 Arhitectură comparată

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Irina Tulbure-Moldovan
Colectiv:
-
Obiective:

Obiectivele principale ale cursului sunt: înțelegerea fenomenului arhitectural în contextul culturii central-estice europene și vestice și, în raport cu schimbările politice, culturale, sociale și economice ale secolului 20; înțelegerea perspectivelor contemporane de abordare a patrimoniului arhitectural al secolului 20; înțelegerea unora dintre fenomenele specifice arhitecturii și dezvoltării orașului post 1990, înțelegerea relației între diferitele niveluri ale discursului teoretic și creația de arhitectură; dezvoltarea abilităților în abordarea critică a fenomenului arhitectural.

Conținut:

Cursul, orientat către arhitectura secolului al XX-lea, propune printr-o serie de prelegeri abordarea unor teme mai restrânse, privind în detaliu producții arhitecturale și punându-le în acord cu teorii și concepte ale epocii. Temele generale puse în discuție de-a lungul cursurilor sunt orientate în principal asupra spațiului românesc, Estic și Central European, privit în raport cu perspectiva generală a fenomenului vestic, dobândită la cursurilor din anii anteriori. Între ideile importante ale cursului se regăsesc cele referitoare la: formularea identităților (naționale) în arhitectură, variante ale modernismului, discursurile paralele modernism – tradiție, dimensiunea politicului în arhitectură, arhitectura modernă înțeleasă din perspectiva patrimoniului, influența culturii socialiste pe teritoriul estic și central european, momentele de decalaj și sincronizare „est – vest”, condiția și provocările post - socialismului, tendințe contemporane în arhitectură.
Cursul nu propune un parcurs cronologic, după formatul clasic al unui curs de istoria arhitecturii, ci pornește de la cunoașterea în detaliu a unor studii de caz, raportate la contextul general și la patru teme principale, considerate de referință pentru această perioadă și pentru contextul teritorial propus. În linii mari, aceste teme sunt: asumarea modernității; identitate și arhitectură sau critica modernismului; arhitectură și politică; prezent și (re)evaluare.

Metoda de predare:

Prelegeri însoțite de imagini și punctual, materiale video. După fiecare curs/grup de cursuri studenții vor primi un sumar al prelegerilor, o bibliografie corespunzătoare și dacă este cazul, alte materiale necesare. Discuții pe baza bibliografiei, în a doua parte a semestrului.
Studenții sunt pe deplin responsabili pentru accesarea, citirea materialelor și cererea unor clarificări necesare în timp util.

Mod de evaluare:

Lucrare intermediară care condiționează prezentarea la examen,
EXAMEN în sesiune.

Bibliografie minimală:

COHEN, Jean Louis, The Future of Architecture. Since 1889, Ed. Phaidon, New York, 2012
COLQUHOUN, Alain, Modern Architecture, Oxford University Press, 2002
FRAAMPTON, Kenneth, Modern Architecture. A critical History, Thames & Hudson, London, 1992
MALLGRAVE, Sir Harry Francis, An Introduction to Architectural Theory. 1968 to the Present, Ed. Wiley Blackwell, 2012
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Humanizing Architecture. New Forms of Comunity, 1950-1970, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Scaling the Environment. New Landscape Design, 1960-1980, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Framing Identities. Architecture’s Turn to History, 1970-1990, Birkhäuser, Basel, 2017
MORAVÁNSZKY, Ákos (ed.), Competing Visions. Aesthic invention and social imagination in Central European Architecture 1867-1918, MIT Press, 1997

Observații:

LINK-uri utile pentru accesarea materialelor referitoare curs:

Informații generale
https://drive.google.com/drive/folders/1i3k7ii3KWxEUETI983DI61HxAP2g_ssX?usp=sharing
Cursuri (imagini și sumare)
https://drive.google.com/drive/folders/1ZLZUH8MGfg1h2tr8LlMsT5NAF9qJ93p_?usp=sharing
Bibliografie generală
https://drive.google.com/drive/folders/1lGVgJDaY0eHPbz275XXXlFPEoBFvOjUz?usp=sharing
Note
https://drive.google.com/drive/folders/1KU8udE7tstMplOKFvucQbaZPhTu7YFbu?usp=sharing

În cazul în care la începutul orei de curs numărul de studenți depășește numărul locurilor din sală (și numai în aceste condiții), va fi deschisă o întâlnire online prin intermediul platformei zoom. Coordonatele întâlnirii rămân aceleași pe tot parcursul semestrului și se vor schimba doar în condiții excepționale. Mai jos, link-ul:

https://us06web.zoom.us/j/96843935118?pwd=VUR2TkwxMzJxS05rNlRZd2ZqMGIzQT09
Meeting ID: 968 4393 5118
Passcode: 425642