IT-54 Arhitectură comparată

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Irina Tulbure-Moldovan
Colectiv:
-
Limba de predare:
română
Obiective:
Obiectivele principale ale cursului sunt: înțelegerea fenomenului arhitectural în contextul culturii central-estice europene și vestice și, în raport cu schimbările politice, culturale, sociale și economice ale secolului 20; înțelegerea perspectivelor contemporane de abordare a patrimoniului arhitectural al secolului 20; înțelegerea unora dintre fenomenele specifice arhitecturii și dezvoltării orașului post 1990, înțelegerea relației între diferitele niveluri ale discursului teoretic și creația de arhitectură; dezvoltarea abilităților în abordarea critică a fenomenului arhitectural.
Conținut:
Cursul, orientat către arhitectura secolului al XX-lea, propune printr-o serie de prelegeri abordarea unor teme mai restrânse, privind în detaliu producții arhitecturale și punându-le în acord cu teorii și concepte ale epocii. Temele generale puse în discuție de-a lungul cursurilor sunt orientate în principal asupra spațiului românesc, Estic și Central European, privit în raport cu perspectiva generală a fenomenului vestic, dobândită la cursurilor din anii anteriori. Între ideile importante ale cursului se regăsesc cele referitoare la: formularea identităților (naționale) în arhitectură, variante ale modernismului, discursurile paralele modernism – tradiție, dimensiunea politicului în arhitectură, arhitectura modernă înțeleasă din perspectiva patrimoniului, influența culturii socialiste pe teritoriul estic și central european, momentele de decalaj și sincronizare „est – vest”, condiția și provocările post - socialismului, tendințe contemporane în arhitectură. Cursul nu propune un parcurs cronologic, după formatul clasic al unui curs de istoria arhitecturii, ci pornește de la cunoașterea în detaliu a unor studii de caz, raportate la contextul general și la patru teme principale, considerate de referință pentru această perioadă și pentru contextul teritorial propus. În linii mari, aceste teme sunt: asumarea modernității; identitate și arhitectură sau critica modernismului; arhitectură și politică; prezent și (re)evaluare.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini și punctual, materiale video. După fiecare curs/grup de cursuri studenții vor primi un sumar al prelegerilor, o bibliografie corespunzătoare și dacă este cazul, alte materiale necesare. Discuții pe baza bibliografiei, în a doua parte a semestrului. Studenții sunt pe deplin responsabili pentru accesarea, citirea materialelor și cererea unor clarificări necesare în timp util.
Mod de evaluare:
Lucrare intermediară care condiționează prezentarea la examen, EXAMEN în sesiune.
Bibliografie minimală:
COHEN, Jean Louis, The Future of Architecture. Since 1889, Ed. Phaidon, New York, 2012 COLQUHOUN, Alain, Modern Architecture, Oxford University Press, 2002 FRAAMPTON, Kenneth, Modern Architecture. A critical History, Thames & Hudson, London, 1992 MALLGRAVE, Sir Harry Francis, An Introduction to Architectural Theory. 1968 to the Present, Ed. Wiley Blackwell, 2012 MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Humanizing Architecture. New Forms of Comunity, 1950-1970, Birkhäuser, Basel, 2017 MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Scaling the Environment. New Landscape Design, 1960-1980, Birkhäuser, Basel, 2017 MORAVÁNSZKY, Ákos, TORSTEN Lange, HOPFENGÄRTNER, Judith, KEGLER, Karl R. (editori), Re-Framing Identities. Architecture’s Turn to History, 1970-1990, Birkhäuser, Basel, 2017 MORAVÁNSZKY, Ákos (ed.), Competing Visions. Aesthic invention and social imagination in Central European Architecture 1867-1918, MIT Press, 1997
Observații:
LINK-uri utile pentru accesarea materialelor referitoare curs: INFORMAȚII GENERALE https://drive.google.com/drive/folders/1i3k7ii3KWxEUETI983DI61HxAP2g_ssX?usp=sharing CURSURI (IMAGINI ȘI SUMARE) https://drive.google.com/drive/folders/1ZLZUH8MGfg1h2tr8LlMsT5NAF9qJ93p_?usp=sharing BIBLIOGRAFIE GENERALĂ https://drive.google.com/drive/folders/1lGVgJDaY0eHPbz275XXXlFPEoBFvOjUz?usp=sharing NOTE https://drive.google.com/drive/folders/1KU8udE7tstMplOKFvucQbaZPhTu7YFbu?usp=sharing În cazul în care la începutul orei de curs numărul de studenți depășește numărul locurilor din sală (și numai în aceste condiții), va fi deschisă o întâlnire online prin intermediul platformei zoom. Coordonatele întâlnirii rămân aceleași pe tot parcursul semestrului și se vor schimba doar în condiții excepționale. Mai jos, link-ul: https://us06web.zoom.us/j/96843935118?pwd=VUR2TkwxMzJxS05rNlRZd2ZqMGIzQT09 Meeting ID: 968 4393 5118 Passcode: 425642 EXAMEN FINAL: informații valabile pentru toate subiectele (studiile de caz) STUDENȚII CARE NU AU TRIMIS LUCRĂRI INTERMEDIARE POT PARTICIPA LA EXAMEN, SCĂZÂNDU-SE UN PUNCT DIN NOTA FINALĂ. În cazul în care studentul a ales o temă, va participa la seria aferentă temei respective. Studenții care nu și-au exprimat nicio opțiune pe parcursul semestrului, vor participa la seria aferentă Temei 1. STUDENȚII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN conform orarului de sesiune, în data de 2 FEBRUARIE 2023, DUPĂ CUM URMEAZĂ: Tema 1 (sala B), Tema 2 (Sala C): 10.00 – 11.30 Tema 3 (Sala B), Tema 4 (Sala C): 12.00-13.30 Tema 5.1 (Sala B), Tema 5.2 (Sala C): 14.00-15.30 În vederea examenului final, fiecare student se va pregăti având în vedere în primul rând subiectul (studiul de caz) ales. Al doilea punct de interes pentru pregătirea examenului este relaționarea cu tema cadru în contextul căreia a fost discutat studiul de caz. Al treilea punct de interes pentru pregătirea examenului este relaționarea cu celelalte teme discutate de-a lungul semestrului. Este de așteptat ca în răspunsurile date la examen, studenții să facă referință la idei/studii de caz discutate la curs, prezentate în sumarele de curs și conținute în bibliografie. La examen studenții pot folosi propriile notiție de mână (pregătite înainte de examen) drept ciornă, respectând cerințele pe care le vor primi în ziua examenului. Bibliografia generală este disponibilă pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/1lGVgJDaY0eHPbz275XXXlFPEoBFvOjUz?usp=sharing Unele dintre titluri sunt în special indicate pentru anumite teme (semnalat în lista bibliografică). Textele de referință pentru Tema 1 (Arhitectură, arhitecți și politică. Studiu de caz: orașul muncitoresc Nowa Huta, Polonia) sunt: ZECHENTER, Katarzyna, „Repositioning of post socialist narratives of Nowa Huta and Dunaújváros” în Revue des études slaves, 2015, Vol, 86, pp. 141-156 AMAN, Anders, Architecture and Ideology in Eastern Europe During the Stalin Era. An Aspect of Cold War History, MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1992, pp. 59-146 și pp. 239-260 și sunt disponibile pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/16wTQKi7JHJ2aNvQYdeq9u-TJ3K6B2ebp?usp=sharing Textele de referință pentru Tema 2 (Asumarea Modernismului, Studiu de caz: Pavilionul Yugoslaviei la Expo ’58) sunt: KULIĆ, Vladimir, „An Avant-Garde Socialism: Yugoslavia at EXPO ’58” în Journal of Contemporary History, 2012, pp. 161-184 ZARECOR, Kimberly, KULIĆ, Vladimir, „Socialism on Display: The Czechoslovak and Yugoslavian Pavilions at the 1958 Brussels World’s Fair” part of the Architectural History and Criticism Commons, 2014 și sunt disponibile pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/180brPEsg8GVM6sAAQIy1-W66Crr1M6MR?usp=sharing Textele de referință pentru Tema 3 (Critica Modernismului, Studiu de caz: Seventh Day Architecture - Fenomenul bisericilor poloneze construite în a doua jumătate a secolului XX) sunt: SNOPEK Kuba; CICHOŃSKA, Izabela; POPERA Karolina, „The Architecture of the Seventh Day: building the sacred in socialist Poland” în BACH, Jonathan, MURAWSKI Michał, Re-Centering the City. Global Mutations of Socialist Modernity, 2020, pp. 117-128 SNOPEK Kuba; CICHOŃSKA, Izabela; POPERA Karolina, Day-VII Architecture. A Catalogue of Polish Churches post 1945, Ed. Dom, 2019 și sunt disponibile pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/10bZZtncGFRPYFKrHpMVPfoLfYXePgYzf?usp=sharing Textele de referință pentru Tema 4 (Anii 90. Prezent și Re-evaluare, (Studiu de caz: Palatul Republicii - Berlin) sunt: Adrian von BUTTLAR, „Berlin's Castle Versus Palace: A Proper Past for Germany's Future?” în Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism, 2007, Vol 4, Nr. 1, pp. 12-29 ROGIER, Francesca, ”The Other Parliament in the New/Old Berlin” in Thresholds, 1999, Nr. 19, pp. 7-14 și sunt disponibile pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/1THZRvNuJqBOBxg-2L9TBP2DpFkxWaS6t?usp=sharing Textele de referință pentru Tema 5.1. (Tranziție, Post-Socialism și mai departe. Studiu de caz: Suburbanizare. Florești Cluj) sunt: GHENCIULESCU Ștefan, „Suburbia” și MOGA, Marius Cătălin, SISAK Camelia, SISAK Tamaș, „Gradul 0 al comunității. Cazul Florești - Cluj” în Dincolo de oraș, Ed. Zeppelin – Ion Mincu, București, 2013, pp. 178-195 VAIS, Dana, „From House to «Residence». Peripheral Growth in Post-Socialist Cluj (Romania)” în Sociologia. Restructuring the Post Socialist City, LIV, Nr. 1, 2009, pp. 57-78 (atenție: la link-ul de mai jos se găsește întreg volumul) și sunt disponibile pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/1HKqc-ZRrWuK8PE7hXhQMUblFLg-jfzby?usp=sharing Textele de referință pentru Tema 5.2 (Tranziție, Post-Socialism și mai departe. Studiu de caz: Dezindustrializare. Fabrica de pensule, Cluj) sunt: ***, Catalogul Expoziției Activări Urbane în România, Editat de Zeppelin, București, 2011 pp. 62-71, disponibil pentru vizualizare aici: https://drive.google.com/drive/folders/1EmW-Sd60WgRcjF8El-ySF_ND5aaJfeRY?usp=sharing MARINCU, Diana, “The Paint brush Factory: A Changing Ecosystem of Labor, Fragility, and Community” în Art Margins, publicat în Art Margins Online, 10.04.2021, articolul este disponibil la link-ul: https://artmargins.com/the-paintbrush-factory-a-changing-ecosystem-of-labor-fragility-and-community/