IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

FA-A IT-12 Arhitectura moderna si contemporana in Romania.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Irina Tulbure-Moldovan
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea evoluției fenomenului arhitectural și urban în contextul mai larg al schimbărilor culturale, sociale și tehnice care au marcat teritoriul de astăzi al României (din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la finalul secolului al XX-lea);
Dobândirea capacității de a defini (în raport cu contextul istoric) particularitățile locale și naționale ale prezente în teoria și practica de arhitectură în raport cu fenomenul internațional;
Dobândirea capacității de a opera cu un set de instrumente teoretice și vizuale în analiza patrimoniului construit.
Conținut:
Cursul abordează aspecte ale evoluției urbane și arhitecturale pe teritoriul României de astăzi în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și finalul secolului al XX-lea. Pentru o înțelegere mai nuanțată a fenomenului arhitectural și urban, pe parcursul prelegerilor gândirea și practica arhitecturală sunt puse în discuție în raport cu contextul cultural și istoric mai larg.
Structura cronologică a prelegerilor urmărește delimitările istorice majore din istoria arhitecturii Românești: influențele arhitecturii occidentale și căutarea unei noi expresii naționale pe parcursul secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial; varietatea expresivă a arhitecturii și asimilarea modernismului de pe teritoriul României, în perioada interbelică; schimbările radicale aduse în arhitectură de schimbarea regimului politic, după cel de al Doilea Război Mondial.
De-a lungul cursurilor vor fi discutate nuanțe și excepții în evoluția arhitecturii, spre exemplu: relevanța Stilului Național în arhitectură, de la formarea sa în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și până la sfârșitul perioadei interbelice; arhitectura monumentală a deceniului cinci apărută ca o consecință a schimbărilor de regim politic; balansul între arhitectură modernă și arhitectură totalitară de-a lungul perioadei dominată de regimul comunist.
Fiecare dintre cele trei perioade (1859-1918; 1918-1945; 1945-1989) va fi discutată prin prisma unor abordări diferite: contextul istoric general, contextul particular al domeniului profesional, transformările orașului, programe de arhitectură, direcții estetice în arhitectură și o privire detaliată asupra unor studii de caz.
Metoda de predare:
Prelegeri cu ilustrații; întrebări și discuții la sfârșitul prelegerilor
Conform orarului, pentru grupele cu predare în limba română, cursul are loc
LUNI, 10.30-12.30
CONSULTAȚII și LĂMURIRI: Luni 14.30
Mod de evaluare:
EXAMEN în sesiune
Studenții anilor 4-5 care au de recuperat acestă materie pot opta pentru un alt tip de evaluare care să aibă loc pe parcursul semestrului, compensând examenul din sesiune.
În acest sens, sunt așteptați luni 08.04.2024 sau 15.04.2024, de la 14.30, în sala A pentru prezentarea temei privind evaluarea.
Mai jos, link către tema propriu-zisă și bibliografia orientativă:
https://drive.google.com/file/d/1MsMoDxgvDN5kHsCihRO1zsOcOsIxxeVt/view?usp=drive_link
Pentru întrebări suplimentare, în cazul în care studenții nu pot fi prezenți lunea, 14.30, sunt învitați să scrie pe adresa cursului: it12amcr3@gmail.com
Pentru organizarea zilei de susținere, studenții sunt rugați să răspundă următorului formular:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScppGft9S4CcVnk6pCsFuV2QZVkALkS3oq7ivrUPHmiM30OKQ/viewform?usp=sf_link
Bibliografie minimală:
BOIA, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997
GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, Humanitas, București, 1992
CASTRAVEȚ, Isabela, „Brăila, Specificitate și continuitate” în Historia Urbana, Nr. 2, 1994, pp. 175-186: https://drive.google.com/file/d/1NZ12TaPfIS9dBmAJgMHHVP1BpL0BWPPe/view?usp=drive_link
CONSTANTIN, Paul, Arta 1900 în România, București, 1972
CRITICOS, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, București, 2009 (pp. 22-52, 232-252)
GHEORGHIU, Teodor Octavian, „Bulevardul Gării. Procedee Urbanistice aplicate zonei gării în câteva orașe românești” în Historia Urbana, Nr. 1-2, 1995, pp. 163-169: https://drive.google.com/file/d/1-3J63g3CS_GhgyoSjYhnTXejau54RMpO/view?usp=drive_link
IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul României, Ed. Academiei, București, 1982;
IONESCU, Grigore, Arhitectura românească după al doilea război mondial, "Arhitectura", nr. 3-4/1991
LASCU, Nicolae; TULBURE-MOLDOVAN, Irina - Note de curs, UAUIM, disponibil online pe pagina cursului: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/AMCR/
LASCU, Nicolae, "Școala de arhitectură și <> 1900-1915" în Arhitectura, 1985, Nr. 5, pp.37-1944
https://drive.google.com/file/d/16xJQhl0-woFOLiiYTXxCKED_itegSPsG/view?usp=drive_link
LASCU, Nicolae, „Epoca regulamentară și urbanismul. Câteva observații generale” în Historia Urbana, Nr. 2, 1994, pp. 119-130: https://drive.google.com/file/d/13SWr93xqcxSPZuKB7VFoQphc5A0C2slP/view?usp=drive_link
POPESCU, Carmen, Le style national roumain, ed. Simetria, 2004
POPESCU, Carmen, (coord.), Spațiul modernității românești, 1906-1947, București, 2011
ZAHARIADE, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989, București, 2011
Ștefan Ghenciulescu, Diana Mihnea (editori) Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Anca Iliescu, Florinel Radu (autorii textelor), Horia Creangă. O monografie, Ed. Ion Mincu și Ed. Zeppelin, București, 2019
București anii 1920 – 1940: între avangardă și modernism, UAR, București, 1994.
Centenar Marcel Iancu 1895-1995, Ed. Simetria, București, 1996

Observații:
IMAGINILE PREZENTARILOR POT FI CONSULTATE LA ACEST LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1X6sXVw1kSz1ajOlWPoAxhQwXyPp59TXt?usp=sharing