IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Anunțuri

Conform orarului, pentru grupele cu predare în limba română, cursul are loc Lunea, de la 10.30, mai jos aveți link-ul, ID și parola pentru întâlnire (ZOOM):
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93920244899?pwd=MG1zMU5TNU5FcjBUZUtXbVUzV2F0QT09

Meeting ID: 939 2024 4899
Passcode: 193588

For the English language group, the course is scheduled on Monday, 12.30, below you have the link, the ID and the meeting password (ZOOM):
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92233367917?pwd=QTRma1p1WC9xaVV1S0VLVnhXdEtqUT09

Meeting ID: 922 3336 7917
Passcode: 858953

Materiale curs

AMCR fisa cursului-obiective-continut-conditii bibliografie 2019-2020 COVID.pdf
Note de curs AMCR 2018.pdf (33 MB)

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Irina Tulbure
Colectiv:
Lector dr. arh. Irina Tulbure-Moldovan
Obiective:

- înțelegerea fenomenului urban și arhitectural din epoca modernă a României ca o expresie fundamentală a particularităților zonale și temporale ale culturii și civilizației românești;
- definirea, pentru fiecare perioadă istorică, a raporturilor dintre continuitatea tendințelor locale, tradiționale, și asimilarea curentelor europene;
- formarea capacității de înțelegere critică, în contextul cultural românesc, a particularităților expresive ale curentelor arhitecturale din România și a operelor celor mai importanți arhitecți;
- oferirea suportului istoric, necesar formării arhitecților, pentru aprecierea si protejarea
patrimoniului construit precum și pentru activitatea de proiectare (de arhitectură și urbanism) în
orașele României.

Conținut:

Cursurile abordează aspecte ale evoluției urbane a secolelor XIX și XX precum și curentele arhitecturale ale aceleiași perioade pe teritoriul actual al României, înscrise în contextul politic, social, economic și cultural. Sunt prevăzute prelegeri separate referitoare la urbanism și la arhitectura epocilor succesive.
Evoluția arhitecturii este privită prin prisma trăsăturilor principale ale curentelor arhitecturale, prin ilustrarea acestora cu opere exemplare, prin tipologiile constructive (programele de arhitectura) și prin comentarea activității arhitecților importanți. În cazul celor mai reprezentativi arhitecți au loc prezentări de tip monografic (Ion Mincu, Horia Creangă sau Marcel Iancu).
Urbanismul perioadei este prezentat prin ideile și principiile cristalizate în epocile succesive, prin instrumentele modernizării urbane precum și prin ilustrarea operei personalităților cu rol semnificativ în domeniul urbanismului.
Cursul este alcătuit din 3 mari părți:
- Arhitectura și orașul în secolul al XIX-lea (până la Primul Război Mondial) – 5 prelegeri
- Fenomenul urban și arhitectural în prima jumătate a secolului al XX-lea – 4 prelegeri
- Evoluția din perioada postbelică – 4 prelegeri
Ultima ora de curs din semestru este dedicata recapitulărilor, consultațiilor etc.

Metoda de predare:

prelegeri cu ilustrații; întrebări și discuții la sfârșitul prelegerilor
Conform orarului, pentru grupele cu predare în limba română, cursul are loc Lunea, de la 10.30 (10.30-12.10), mai jos aveți link-ul, ID și parola pentru întâlnire (ZOOM):
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93920244899?pwd=MG1zMU5TNU5FcjBUZUtXbVUzV2F0QT09
Meeting ID: 939 2024 4899
Passcode: 193588

Mod de evaluare:

Examen în timpul sesiunii.
Materialele pentru examen sunt constituite din: cursul in variantă digitală, disponibil pe online pe site-ul UAUIM; seria de articole din caietul anexă care se află la Biblioteca UAUIM (reviste și cărți); notițele personale și bibliografia minimală indicată (pentru clarificări și lămuriri suplimentare).
Prin regulamentul general al UAUIM, prezența la curs este obligatorie. În ceea ce privește cursul AMCR, prezența la un număr cât mai mare de cursuri este recomandată, dar nu este cuantificată și nu condiționează susținerea examenului.

Bibliografie minimală:

BOIA, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997
GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, Humanitas, București, 1992;
CONSTANTIN, Paul, Arta 1900 în România, București, 1972
CRITICOS, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, București, 2009 (pp. 22-52, 232-252)
IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul României, Ed. Academiei, București, 1982;
IONESCU, Grigore, Arhitectura românească după al doilea război mondial, "Arhitectura", nr. 3-4/1991
LASCU, Nicolae; TULBURE-MOLDOVAN, Irina - Note de curs, UAUIM, disponibil online pe pagina cursului: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/AMCR/
POPESCU, Carmen, Le style national roumain, ed. Simetria, 2004
POPESCU, Carmen, (coord.), Spațiul modernității românești, 1906-1947, București, 2011
ZAHARIADE, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989, București, 2011

Ștefan Ghenciulescu, Diana Mihnea (editori) Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Anca Iliescu, Florinel Radu (autorii textelor), Horia Creangă. O monografie, Ed. Ion Mincu și Ed. Zeppelin, București, 2019
București anii 1920 – 1940: între avangardă și modernism, UAR, București, 1994.
Centenar Marcel Iancu 1895-1995, Ed. Simetria, București, 1996

modifică