IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Radu Ponta