CP-173 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Detaliere soluție

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
FA-C CP-173 Proiect de integrare in sit protejat (2) Detaliere solutie.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Liliana Cazacu
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei: Îndrumarea studenților să devină arhitecți care sunt cercetători experți și sunt atât inițiatorii proiectelor de clădiri, cât și membri eficienți ai echipei de construcție.
Obiective specifice: Justificarea și detalierea soluției alese: semnificația conceptuală; raporturi cu contextul patrimonial; referințe funcționale, plastice și istorice; reabilitarea clădirilor vechi și articularea extinderilor noi pentru desăvîrșirea adecvării funcționale; asimilarea metodelor de intervenție (cu restaurarea și inserarea unor părți noi de clădiri) în cazul monumentelor istorice, prin conservarea valorilor culturale identificate și evidențierea identității acestora în cadrul zonei istorice din care fac parte, în contextul evoluției firești a orașului.
Conținut:
Studiul vizează cultivarea și nuanțarea deprinderilor dobândite în cursul exercițiului din semestrul 4, într-un context urbanistic și arhitectural diferit, cu nivel superior de complexitate. Astfel, pentru valorificarea potențialului cultural-istoric al zonei aflate în proximitatea unui monument important se urmărește identificarea unei funcțiuni compatibile, prin care să fie asigurată și protejarea și conservarea sa în timp.
Tema vizează ca ultim deziderat o propunere de revitalizare și reabilitare a unui imobil cu valoare de patrimoniu, care să formuleze, pe baza studiului țesutului urban din această zonă, un răspuns coerent din punct de vedere al valorificării contemporane a potențialului funcțional și urbanistic și totodată să imprime acestui loc o valoare urbanistică și arhitecturală nouă. În acest sens, se studiază și transformarea cadrului construit prin remodelare, asanare și dezvoltare, extindere, respectiv inserarea unui corp nou. Propunerile vor fi concretizate în urma analizei de sit, urmărindu-se crearea unor spații, identificate de autorii proiectelor ca fiind necesare funcțiunii propuse.
Proiectul urmărește asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare și de intervenție (cu reevaluarea existentului și inserarea unor noi clădiri / părți noi de clădire) în cazul imobilelor cu valoare de patrimoniu, prin conservarea valorilor culturale identificate și evidențierea identității acestora în cadrul zonei istorice din care fac parte, în contextul evoluției firești a localității. Exercițiul este conceput ca simulare a unor lucrări de cercetare și proiectare (conservare-restaurare și inserție prin extinderea/înlocuirea fondului construit existent) și cuprinde fazele esențiale ale acestora pentru intervenția pe o clădire clasată ca monument istoric.
Etapa III - Detaliere soluție, durata 6 săptămâni
a. Propunere, cu piesele desenate la scara 1:50.
b. Detalii constructive, la scara 1:10 /1:5 / 1:1
c. Memoriu tehnic de arhitectură
Metoda de predare:
Prelegeri cu imagini, discuții, dezbateri.
Îndrumarea proiectelor în cadrul orelor de atelier.
Mod de evaluare:
Pe parcurs și finală, la predarea și susținerea proiectului (elaborare individuală)
Bibliografie minimală:
Studii istorice, proiecte și documentații avizate pentru imobile situate în zone istorice protejate; publicații, articole și lucrări nepublicate.
Topografia Monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu. Centrul istoricc. ISBN: 3-7929-1783-2
Liliane Wong, Adaptive Reuse. Extending the lives of buildings, Birkhäuser Verlag GmbH, Basel, 2017
Sara Lardinois, Ana Paula Arato Gonçalves, Laura Matarese, and Susan Macdonald,
Contemporary Architecture in the Historic Environment. An Annotated Bibliography, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2015