CP-171 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Studiu de zonă

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+7P | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Liliana Cazacu

modifică