CP-16 Releveu

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.drd.arh. Petru Mortu
Obiective:

Intelegerea releveului ca instrument decisiv in proiectarea de arhitectura, operatiune ce nu poate fi inlocuita de alte metode. Obiectivul principal este deprinderea studentilor cu tehnicile de relevare insusite, cercetarea de arhitectura si interpretarea informatiilor descoperite in situ si nu in ultimul rand redactarea sugestiva a obiectului relevat cu sublinierea tuturor particularitilor inregistrate.

Conținut:

Definire. Scopul si principiile generale ale releveului de arhitectura.
Releveul realizat cu metode traditionale. Aplicatii practice.
Releveul realizat cu ajutorul aparatelor topografice. Notiuni introductive. Lucru cu statia totala Leica TCR 407.
Releveul fotografic. Utilizare. Limitări tehnice.
Cercetarea de arhitectura. Aplicatii si mod de interpretare al informatiilor culese din teren.
Continutul releveului. Stabilirea gradului de detaliere in functie de scopul urmarit.
Redactarea releveului.
Memoriu de releveu. Descrierea metodei de lucru. Mentionarea informatiilor ce nu pot fi surprinse in reprezentari grafice.

Metoda de predare:

Prelegeri
Aplicatii

Mod de evaluare:

Examen - 50%
Exercitii practice - 50%

Bibliografie minimală:

Boato, Anna, L'archeologia in architettura. Misurazioni, stratigrafie, datazioni, restauro, Venezia, 2008;
Carbonara, Giovanni, Atlante del Restauro, Torino, 2004;
Carbonara, Giovanni, Dieci tesi di restauro (1982 - 1985), Roma, Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, 1997;
Cramer, Johannes, Breitling, Stefan, Architecture in Existing Fabric. Planning Design Building, Basel, Birkhauser, 2007;
Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1982, Ed. a III-a, 2003;
De Meo, Mauro, S. Pietro di villamagne. Presso anagni. Una villa romana si transforma in abbazia), Roma, Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, 1998;
Varagnoli, Claudio, La construzione in Abruzzo. Fonti materiali e tecniche construttive dalla fine del Medioevo all`Ottocento, Gangemi, 2008;

modifică