CP-16 Releveu

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

CP-16_Regulament si precizari

CP-16 Releveu 2023-2024.doc

Fișa disciplinei

FA-C CP-16 Releveu.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf. Petru Mortu
Obiective:
Intelegerea releveului ca instrument decisiv in proiectarea de arhitectura, operatiune ce nu poate fi inlocuita de alte metode. Obiectivul principal este deprinderea studentilor cu tehnicile de relevare insusite, cercetarea de arhitectura si interpretarea informatiilor descoperite in situ si nu in ultimul rand redactarea sugestiva a obiectului relevat cu sublinierea tuturor particularitilor inregistrate.
Conținut:
1. Definire. Scopul și principiile generale ale releveului de arhitectură.
2. Releveul realizat cu metode tradiționale. Aplicații practice.
3. Releveul realizat cu ajutorul aparatelor topografice. Notiuni introductive. Lucrul cu stația totala Leica TCR 407.
4. Releveul fotografic. Utilizare. Limitări tehnice.
5. Cercetarea de arhitectura. Aplicatii și modul de interpretare al informațiilor culese din teren.
6. Continuțul releveului. Stabilirea gradului de detaliere în funcție de scopul urmărit.
7. Redactarea releveului.
8. Memoriu de releveu. Descrierea metodei de lucru. Menționarea informațiilor ce nu pot fi surprinse în reprezentările grafice.
Metoda de predare:
Prelegeri
Aplicatii practice
Mod de evaluare:
Examen - 50%
Exercitii practice - 50%
Bibliografie minimală:
Boato, Anna, L'archeologia in architettura. Misurazioni, stratigrafie, datazioni, restauro, Venezia, 2008;
Carbonara, Giovanni, Atlante del Restauro, Torino, 2004;
Carbonara, Giovanni, Dieci tesi di restauro (1982 - 1985), Roma, Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, 1997;
Cramer, Johannes, Breitling, Stefan, Architecture in Existing Fabric. Planning Design Building, Basel, Birkhauser, 2007;
Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 1982, Ed. a III-a, 2003;
De Meo, Mauro, S. Pietro di villamagne. Presso anagni. Una villa romana si transforma in abbazia), Roma, Universita degli Studi di Roma „La Sapienza”, 1998;
Varagnoli, Claudio, La construzione in Abruzzo. Fonti materiali e tecniche construttive dalla fine del Medioevo all`Ottocento, Gangemi, 2008;