CP-43 Practică profesională

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Ioana Irina Iamandescu
Obiective:
Familiarizarea studenților cu practicile administrative în domeniul gestiunii patrimoniului.
Conținut:
Stagiu pe lângă specialiști din instituții gazdă: Direcțiile Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, Institutul Național al Patrimoniului, alte instituții de stat și particulare, privind evidența, monitorizarea si gestiunea patrimoniului construit. Acces la documente cu caracter public, din arhivele instituțiilor respective, relevante pentru tema stagiului.
Metoda de predare:
prelegere introductiva, documentare, vizite la obiective, studiu individual
Mod de evaluare:
Raport individual de practică și document de evaluare individuală din partea instituției gazdă. In cadrul colocviului de practică, materialele documentare sunt analizate și comentate cu studenții împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere.
Bibliografie minimală:
Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 20/11/2006

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2435/25.10.2006, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare

Ordinul ministrului culturii și cultelor 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acestuia.