Documente cartografice (*)

(*) Materialele publicate în această secțiune pot fi folosite exclusiv în scopuri didactice.

Planuri istorice ale Bucureștiului

Link-uri utile

http://ancpi.ro/pages/home.php, în special http://geoportal.ancpi.ro/, pentru ortofotoplanuri (2005-2012, pentru toată țara sau pe regiuni): http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html

http://www.geo-spatial.org/, în special http://www.geo-spatial.org/download, de unde se pot descărca gratuit hărți istorice georeferențiate, dar și diferite date vectoriale (pentru toată țara sau pe regiuni/orașe etc.)

https://www.geomil.ro/Descarcare/Descarcare (în special pentru modelul numeric al terenului)

http://mapire.eu/en/ - hărțile militare ale Imperiului Austriac

https://cadastral.github.io/ - plan cadastral București, 1991, carouri 1/2000 și 1/500.

https://fostulbucuresti.github.io/#15/44.4273/26.0853/ - ortofotografii 1927, 1938, 1943, 1966, 1978 (pe suprafețe variate ale orașului).

Documentație de arhivă

Regulamente

Planuri de parcelări

(ANIC: Arhivele Naționale Istorice Centrale; APMB: Arhiva Primariei Municipiului București; MLP CTS: Ministerul Lucrărilor Publice. Consiliul Tehnic Superior)

Planuri de alinieri

(Arhivele PMB, Serviciul Tehnic) (Documentele de arhivă disponibile mai jos au fost fotografiate de studenți în cursul documentării pentru diverse proiecte didactice; numele studenților sunt trecute ca extensii în numele fișierelor. Datele de citare sunt cuprinse în numele dosarelor sau fișierelor și pot fi incomplete, în funcție de cum au fost predate.)