IT-25 Arhitectura occidentală în secolul al XIX-lea

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

FA-RO Rezultate axamen 31.01.2023

Rezultate examen fa-ro - 31.01.2023.pdf

FA-CRA Rezultate axamen 09.02.2023

Rezultate examen fa-cra - 09.02.2023.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Obiective:
Expunerea detaliata a arhitecturii si urbanismului in Europa Occidentala si in Statele Unite ale Americii de la jumatatea secolului al XVIII-lea pana la sfarsitul secolului al XIX-lea. Analiza evolutiei arhitecturii bazate pe (re)interpretarea surselor istorice (antice, medievale, etc.) si a directiilor novatoare, in contextul schimbarilor profunde pe care le suferea civilizatia Apuseana.
Conținut:
Temele prelegerilor: Tradiția clasică în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: știință, arheologie, teorie Trasaturi generale ale romantismului in arhitectura Arhitecții vizionari: Étienne-Louis Boullée și Claude-Nicolas Ledoux Arhitectura in Franța perioadei revoluționare și în timpul lui Napoleon Căutarea unui nou stil: evul mediu și idealul clasic în spațiul german în prima jumătate a secolului al XIX-lea Orașul secolului al XIX-lea – premise, modele, evoluție École des Beaux-Arts și invatamantul de arhitectura în secolul al XIX-lea Eclectismul în arhitectură Arhitectură și inginerie: noile materiale - noua estetică Evoluția arhitecturii și urbanismului în Statele Unite ale Americii (1750-1890)
Metoda de predare:
Prelegeri
Mod de evaluare:
Examen final scris
Bibliografie minimală:
Bibliografie ISTORIA ARHITECTURII SI URBANISMULUI - LUCRĂRI GENERALE FRAMPTON Kenneth, Modern Architecture. A Critical History, 3rd edition, London, Thames and Hudson Ltd., 2003 HITCHCOCK, Henry-Russell, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Pelican History of Art, Harmondsworth, 1977 KOSTOF, Spiro, A History of Architecture. Settings and Rituals, Oxford University Press, 1995 KRUFT, Hano-Walter, A History of Architectural Theory. From Vitruvius to the Present, New York, Princeton Architectural Press, 1994 WATKIN, David, A History of Western Architecture, Laurence King, 2000 LUCRĂRI DE ISTORIA ARHITECTURII ȘI URBANISMULUI ÎN SECOLELE AL XVIII-LE ȘI AL XIX-LEA BENEVOLO, Leonardo, History of Modern Architecture, vol. I, The Tradition of Modern Architecture, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, (1977) 1980 BENEVOLO, Leonardo, The Origins of Modern Town Plannig, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, (1963) 1967 BERGDOLL, Barry, European Architecture 1780-1890, Oxford University Press, 2000 CHOAY, Françoise, The Modern City: Planning in the 19th Century, New York, George Braziller, 1969 COLLINS, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture. 1750-1950, McGill-Queenʼs University Press, (1965) 1984 LASCU, Nicolae, MĂRGINEANU CÂRSTOIU, Monica, (ed.), Arhitectura ca artă. Premise teoretice ale arhitecturii secolului XX, de la François Blondel la Camillo Boito, București, ed. Meridiane, 1987 MIDDLETON, Robin (ed.), The Beaux-Arts and the Nineteenth-century French Architecture, The MIT Press, 1982 MIGNOT, Claude, Architecture of the 19th Century, Köln, Benedikt Taschen Verlag GmbH, (1983) 1994 WATKIN, David, MIDDLETON, Robin, Architecture in the Nineteenth Century, Electa, Milano, (1980) 2003 WATKIN, David, MELLINGHOFF, Tilman, German Architecture and the Classical Ideal: 1740-1840, London, Thames & Hudson Ltd., 1987
Observații:
Pentru promovarea disciplinei nota obținută la examenul regulamentar trebuie să fie de minim 5 (cinci), fara rotunjire.