IT-7 Arhitectură - locuire - oraș

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

IT-7 A Arhitectura - locuire - oras.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. dr. arh. Toader Popescu
Colectiv:
lect. dr. arh. Irina Calotă, lect. dr. arh. Irina Băncescu, asist. dr. arh. Ilinca Păun Constantinescu, drd. arh. Ilinca Pop, dr. arh. Irina Nemțeanu
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursurile ARHITECTURĂ-LOCUIRE-ORAȘ și ARHITECTURĂ-CONTEXT-PEISAJ (sem. 5) sunt concepute împeună, ca formând un ciclu a cărui miză constă în prezentarea din perspectiva critică a problematicii actuale a proiectării de arhitectură. În acest sens, sunt prezentate câteva teme teoretice care au reconfigurat abordarea proiectului de arhitectură și au conturat demersurile contemporane.
Conceptul central al primului curs al acestui ciclu (ALO/sem.4) este «locuirea», care este cercetată din câteva direcții complementare: perspectiva fenomenologică, perspectiva antropologică și cea arhitectural-urbanistică.
Sprijinindu-se pe reperele provenite din perspectivele fenomenologic și antropologic, abordarea arhitectural-urbanistică a temei urmărește prin prelegeri și seminarii:
- să descopere problematica critică a domeniului de graniță dintre arhitectura locuinței și oraș, dintre evoluția locuirii urbane și evoluția orașului;
- să explice modul în care s-a configurat gândirea locuinței moderne (ca problematică politică, urbanistică și arhitecturală);
- să identifice problemele specifice ale locuirii în Romania și să-i sensibilizeze pe studenți față de acestea.
Obiectivele seminariilor se refera cu precadere la testarea si rafinarea notiunilor introduse la curs, prin
introducerea si situarea istorica a unor concepte øi implicatiile acestora în arhitectura, sub tema EXPLORARI URBANE.
Conținut:
Introducere: LOCUIRE, din diverse perspective de abordare; binomul locuire/locuinta; “perspectiva domestica” asupra orasului; “vecinatatea imediata”
Perspectiva fenomenologica asupra locuirii si aplicarea ei in proiectul de arhitectura.
Perspectiva antropologica supra locuirii; public-privat, domesticitate si urbanitate, orasul ca spatiu mental intre anonimat si convivialitate, spatiul tranzitiei,
Morfologie urbana: tesut urban, cartierul, combinatorica urbana,” perspectiva “domestica asupra orasului, “vecinatatea imediata”, abordarea tipo-morfologica
Tipologie de locuire-locuinta: ca modalitate de punere in evidenta a problematicii locuirii urbane si a relatiei locuinta-oras-locuitori
Perspectiva arhitectural-urbanistica: Dezvoltarea arhitectural urbanistica pina in secolul al XIX-lea
Perspectiva arhitectural-urbanistica: Mutatiile sec.19 in relatia locuinta-oras; nasterea politicii de locuire
Perspectiva arhitectural-urbanistica: Gindirea moderna a locuintei urbane – Modele ideologice si modele formale
Perspectiva arhitectural-urbanistica: Critica modelelor si problematica actuala
Locuirea urbana in Romania moderna; Aplicarea si interpretarea modelelor in contextul local specific dinainte de cel de al 2-lea razboi mondial si dupa; Problematica specifica.
Sinteza: Tendinte in proiectarea actuala: studii de caz. “Vecinatatea imediata” a locuintei, ca loc posibil al refacerii legaturii organice dintre arhitectura si oras, relatie pusa in criza de perioada moderna.

Seminarii și teme practice:
Scopul seminariilor/lucrarilor practice: explorari urbane, explicitatrea relatiei dintre teorie si practica.
Studiul si interpretarea textelor fondatoare referitoare la gîndirea locuintei moderne. Dezbateri intre echipe.
Explorari urbane: studii de teren, discutii preliminarii, lamuriri privind metoda, dezbateri intre echipe; suprapunerea straturilor de analiza/lectura; schita prelimnara a lucrarii.
Prezentare la panou a lucrarilor, dezbateri, observatii/corecturi finale.
Finalizare lucrari dupa observatiile din seminarul anterior. Critica lucrarilor
Metoda de predare:
- Cursuri: prelegeri cu imagini
- Seminarii: vizite pe teren, studiu individual pe exemple, aplicații în colective mici
Mod de evaluare:
examen = 50% (conditie: minimum 5,00); media lucrărilor din seminar = 50% (condiție: minimum 5,00)
Bibliografie minimală:
Prezenta listă bibliografică include referințe generale pentru temele majore discutate la curs.
O bibliografie extinsă, cu accent asupra locuirii în România, este furnizată împreună cu tema de seminar.

Tipologia locuinței
• Castex & Pannerai, Forme urbaine – De l’ilot a la barre
• Panerai, Depaule, Demorgon, Analyse urbaine
• Patrulius, Radu, Locuința în timp și spațiu

Istoria orașului și a locuirii
• Benevolo, Leonardo, The History of the City
• Harouel, Jean-Louis, Istoria urbanismului
• Frampton, Kenneth, Modern architecture – a critical history
• Mumford, Lewis, The city in history

Modele ideologice și arhitectural urbanistice, reacția critică
• Choay, Francoise, Urbanismul - Utopii și realități
• Hall, Peter, Orasele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX
• Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow
• Le Corbusier, Urbanisme
• Charta de la Atena
• Pawley, Martin, Architecture versus Housing
• Alexander, Christopher, A city is not a tree

Problematica locuirii în România, cazul București
• Harhoiu, Dana, București, un oraș între orient și occident
• Zahariade, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989
• Lascu, Nicolae, Bulevardele bucureștene până la primul război mondial
• Calotă, Irina, Dincolo de centru. Politici de locuire în București 1910-1944
• Suditu, Bogdan, Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri (1459-1989)
• Derer, Peter, Locuirea urbană