CP-37 Legislație. Noțiuni de etică și integritate academică

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Adrian Crăciunescu
Obiective:
Disciplina urmareste dezvoltarea capacitatii studentului de a respecta si de a se folosi de prevederile legislatiei in activitatea de protejare, conservare si restaurare a patrimoniului arhitectural
Conținut:
Categoria juridica de monument istoric
Categoria juridica de patrimoniu cultural
Categoria juridica de zona de protectie
Categoria juridica de zona protejata
Principalele prevederi ale Legii 422/2001
Prevederi de protejare a monumentelor istorice in legi conexe
Prevederi de protectie a patrimoniului mondial
Metoda de predare:
Prelegeri cu exemple
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
NISTOR SERGIU
Protecția patrimoniului cultural în România:
culegere de acte normative / Nistor Sergiu
București: Editura Universitară "Ion Mincu", 2001
280 pag. Index,
ISBN 973-99471-6-6
7.025.3(498)