CP-37 Legislație. Noțiuni de etică și integritate academică

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf. Adrian Crăciunescu
Obiective:

Disciplina urmareste dezvoltarea capacitatii studentului de a respecta si de a se folosi de prevederile legislatiei in activitatea de protejare, conservare si restaurare a patrimoniului arhitectural

Conținut:

Categoria juridica de monument istoric
Categoria juridica de patrimoniu cultural
Categoria juridica de zona de protectie
Categoria juridica de zona protejata
Principalele prevederi ale Legii 422/2001
Prevederi de protejare a monumentelor istorice in legi conexe
Prevederi de protectie a patrimoniului mondial

Metoda de predare:

Prelegeri cu exemple

Mod de evaluare:

Examen scris

Bibliografie minimală:

Nistor sergiu
Protecția patrimoniului cultural în România:
culegere de acte normative / Nistor Sergiu
București: Editura Universitară "Ion Mincu", 2001
280 pag. Index,
Isbn 973-99471-6-6
7.025.3(498)