UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

CP-37 | Legislație

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh Adrian Crăciunescu
Obiective:
Disciplina urmareste dezvoltarea capacitatii studentului de a respecta si de a se folosi de prevederile legislatiei in activitatea de protejare, conservare si restaurare a patrimoniului arhitectural
Conținut:
Categoria juridica de monument istoric
Categoria juridica de patrimoniu cultural
Categoria juridica de zona de protectie
Categoria juridica de zona protejata
Principalele prevederi ale Legii 422/2001
Prevederi de protejare a monumentelor istorice in legi conexe
Prevederi de protectie a patrimoniului mondial
Metoda de predare:
Prelegeri cu exemple
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
NISTOR SERGIU
Protecția patrimoniului cultural în România:
culegere de acte normative / Nistor Sergiu
București: Editura Universitară "Ion Mincu", 2001
280 pag. Index,
ISBN 973-99471-6-6
7.025.3(498)
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/