CP-37 Legislație. Noțiuni de etică și integritate academică

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf. Adrian Crăciunescu
Obiective:
Disciplina urmareste dezvoltarea capacitatii studentului de a respecta si de a se folosi de prevederile legislatiei in activitatea de protejare, conservare si restaurare a patrimoniului arhitectural
Conținut:
Categoria juridica de monument istoric Categoria juridica de patrimoniu cultural Categoria juridica de zona de protectie Categoria juridica de zona protejata Principalele prevederi ale Legii 422/2001 Prevederi de protejare a monumentelor istorice in legi conexe Prevederi de protectie a patrimoniului mondial
Metoda de predare:
Prelegeri cu exemple
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
NISTOR SERGIU Protecția patrimoniului cultural în România: culegere de acte normative / Nistor Sergiu București: Editura Universitară "Ion Mincu", 2001 280 pag. Index, ISBN 973-99471-6-6 7.025.3(498)