CP-48 Schiță (3.2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Fișa disciplinei:
FA-C CP-48 Schita (3.2).pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Liliana Cazacu
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei: Dezvoltărea abilităților de integrare a cunoștințelor acumulate în rezolvarea unor teme date, cu timp limitat de rezolvare.
Obiective specifice: verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului; stimularea studiului individual; stimularea creativității
Conținut:
Temele sunt alese în funcție de evoluția Proiectului de finalizare a studiilor și sunt gândite ca modalitate de aprofundare a cunoștințelor și competențelor specifice și ca modalitate de completare a lacunelor constatate în cadrul proiectului.
Metoda de predare:
Studiu și elaborare individuală, cu o durata de 8 ore, pe o tema primită in ziua elaborării schiței.
Mod de evaluare:
2 schite pe semestru + 1 schiță de refacere
- participare la sesiunea de schiță
- realizarea temei propuse în timpul alocat
Bibliografie minimală:
Specifică temelor abordate.