CP-36 Evidența patrimoniului

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Ioana Irina Iamandescu
Obiective:
- crearea abilităților de bază legate de identificarea valorilor de patrimoniu - punerea bazelor pentru utilizarea recomandărilor internaționale, a legislației și a normativelor în vigoare pentru realizarea sau interpretarea fișelor de imobile aflate sau care urmează să intre sub protecția legii - crearea unor abilități de identificare a problemelor și de evaluare a soluțiilor în procesul de proiectare, de luare a deciziilor referitoare la imobile clasate sau care urmează a fi clasate în lista monumentelor istorice
Conținut:
- Definirea patrimoniului în prezent și sursele conceptului de patrimoniu; instituții interne și internaționale - Lista patrimoniului mondial, proceduri de inscriere și obligații ale statelor membre UNESCO; Lista patrimoniului european – convenții și recomandări cu referire la inventarierea patrimoniului și reflectarea acestora în legislația națională - Legislația națională în privința evidenței patrimoniului construit – legi și ordonanțe, hotărâri ale guvernului, ordine ale miniștrilor - Noțiuni privind organizarea la nivel național a inventarului patrimoniului construit; rolul informațiilor documentare; modalități de cercetare în teren și de prelucrare a datelor - Studiul istorico-arhitectural și dosarul de clasare/declasare – modalități de întocmire în raport cu normele de clasare și procedura de clasare - Fișa monumentului istoric, centralizarea informatică a datelor referitoare la patrimoniul construit Obligația de folosință a monumentului istoric – rol și mod de întocmire
Metoda de predare:
Prelegeri si aplicatii practice cu indrumare si evaluare
Mod de evaluare:
Examen scris - 25 % si lucrari pe parcurs - 75 %
Bibliografie minimală:
- CHOAY, Francoise, L’allegorie du patrimoine, Paris: Seuil, 1996 - FITCH, James Marston, Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville 1992. - Consiliul Europei, Guidance on heritage assesment, Strasbourg, 2005 - Consiliul Europei, Guidance on inventory and documentation of cultural heritage, Strasbourg, 2001 - Consiliul Europei, Technical assistance to the city of Banska Stiavnica (Slovak Republic): experts’ report, Strasbourg, 1998 - Pachetul legislativ din România referitor la evidența patrimoniului
Observații:
Cursul este bazat pe interpretarea legislatiei si practicii metodologice curente in Romania referitor la investigarea valorilor culturale si de aceea bibliografia a fost redusa, fiind completata, dupa caz, pe parcursul prelegerilor cu surse disponibile prin internet