CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect. Ioana Irina Iamandescu
Obiective:
Asimilarea cunostintelor necesare realizarii corecte a interventiilor de reabilitare a cladirilor istorice in relatie cu principiile conservarii si restaurarii monumentelor istorice si cu necesitatea utilizarii contemporane a acestora.
Conținut:
Definirea conceptului de reabilitare a unei cladiri sau zone istorice
Etape de abordare ale unei operatiuni de reabilitare.
Identificarea valorii culturale a cladirilor istorice;
Evaluarea starii de conservare.
Stabilirea diagnosticului.
Identificarea potentialului de utilizare.
Conversia functionala – compatibilitate si durabilitate
Valoare culturala versus utilizare contemporana.
Stabilirea interventiilor compatibile cu cladirea istorica;
Tipologia interventiilor de reabilitare
Studii de caz - reabilitarea unor cladiri cu problematica speciala
Reabilitarea la scara urbana
Studii de caz – reabilitarea unor ansambluri sau cartiere istorice

Lucrare practica – evaluarea si stabilirea masurilor de reabilitare pentru o cladire istorica din municipiul Sibiu (studiu de caz in echipe de 2 studenti)
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport de imagini digitale.
Vizite si indrumare in situ, discutii in colectiv
Lucrare practica – studiu de caz
Mod de evaluare:
Examen oral 40%
Lucrare practica 60%
Bibliografie minimală:
Cantacuzino, Sherban, Using and re-using buildings, Concerning Buildings, Studies in honour of Sir Bernard Feilden,Stephen Marks ed., Bath,The Architectural Press, 1996
Clark, Kate, Informed conservation. Understanding Historic Buildings And Their Landscapes For Conservation, English Heritage, 2001
Crișan, Rodica, Reabilitarea locuirii urbane tradiționale. Ed. Paideia, 2004.
Crișan, Rodica, Analiza integrativă a valorii culturale și de utilizare a clădirilor existente. Editura Universitară “Ion Mincu”, 2004.
Nistor, Sergiu, Conservarea patrimoniului, note de curs, UAUIM, 2003
Petzet, Michael, Principles of Preservation, An Introduction to the International Charters for Conservation and Restoration 40 Years after the Venice Charter, ICOMOS pdf document,
2010