IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Materiale curs

Note de curs AMCR 2018.pdf (33 MB)

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Irina Popescu-Calotă
Colectiv:
Lector dr. arh. Irina Tulbure
Obiective:
Înțelegerea evoluției fenomenului arhitectural și urban în contextul mai larg al schimbărilor culturale, sociale și tehnice care au marcat teritoriul de astăzi al României (din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la finalul secolului al XX-lea); Dobândirea capacității de a defini (în raport cu contextul istoric) particularitățile locale și naționale ale prezente în teoria și practica de arhitectură în raport cu fenomenul internațional; Dobândirea capacității de a opera cu un set de instrumente teoretice și vizuale în analiza patrimoniului construit.
Conținut:
Cursul abordează aspecte ale evoluției urbane și arhitecturale pe teritoriul României de astăzi în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și finalul secolului al XX-lea. Pentru o înțelegere mai nuanțată a fenomenului arhitectural și urban, pe parcursul prelegerilor gândirea și practica arhitecturală sunt puse în discuție în raport cu contextul cultural și istoric mai larg. Structura cronologică a prelegerilor urmărește delimitările istorice majore din istoria arhitecturii Românești: influențele arhitecturii occidentale și căutarea unei noi expresii naționale pe parcursul secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial; varietatea expresivă a arhitecturii și asimilarea modernismului de pe teritoriul României, în perioada interbelică; schimbările radicale aduse în arhitectură de schimbarea regimului politic, după cel de al Doilea Război Mondial. De-a lungul cursurilor vor fi discutate nuanțe și excepții în evoluția arhitecturii, spre exemplu: relevanța Stilului Național în arhitectură, de la formarea sa în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și până la sfârșitul perioadei interbelice; arhitectura monumentală a deceniului cinci apărută ca o consecință a schimbărilor de regim politic; balansul între arhitectură modernă și arhitectură totalitară de-a lungul perioadei dominată de regimul comunist. Fiecare dintre cele trei perioade (1859-1918; 1918-1945; 1945-1989) va fi discutată prin prisma unor abordări diferite: contextul istoric general, contextul particular al domeniului profesional, transformările orașului, programe de arhitectură, direcții estetice în arhitectură și o privire detaliată asupra unor studii de caz.
Metoda de predare:
Prelegeri cu ilustrații; întrebări și discuții la sfârșitul prelegerilor Conform orarului, pentru grupele cu predare în limba română, cursul are loc LUNI, 10.30-12.30
Mod de evaluare:
•ACTIVITATE PE PARCURS REPREZENTÂND 25% DIN NOTA FINALĂ ȘI EXAMEN SCRIS ÎN TIMPUL SESIUNII REPREZENTÂND 75% DIN NOTA FINALĂ (MODALITATEA DE EVALUARE ESTE ACEEAȘI PENTRU STUDENȚII ÎNSCRISI ÎN ANUL 3 ȘI PENTRU CEI DIN ANII 4,5 SAU 6, CU RESTANȚĂ LA ACESTĂ MATERIE) •••LINK PENTRU EXERCIȚIUL 1: https://drive.google.com/file/d/1kse8btJz_NHy_aHrUo6eG7LdUVoGFXWq/view?usp=sharing LINK PENTRU CONFIRMAREA PREDĂRII EXERCIȚIULUI 1: https://drive.google.com/file/d/1A_thzwxlUPodDBoDkm6nrzY9ECmhuURZ/view?usp=sharing •••LINK PENTRU EXERCIȚIUL 2: Descriere: https://drive.google.com/file/d/1Oor95T6Lb1welwu8g_PRgeB8S3KYr-YL/view?usp=share_link Formular google pentru răspuns: https://forms.gle/Lyjsph8UU3kcR1M7A •••LINK PENTRU EXERCIȚIUL 3: Formular google pentru răspuns: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpQunw2S9yWQxzr4uaS8zm5a2-Nn9an2K0Hl-ufOmSNjBUfw/viewform?usp=sharing
Bibliografie minimală:
BOIA, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997 GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, Humanitas, București, 1992; CONSTANTIN, Paul, Arta 1900 în România, București, 1972 CRITICOS, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, București, 2009 (pp. 22-52, 232-252) IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul României, Ed. Academiei, București, 1982; IONESCU, Grigore, Arhitectura românească după al doilea război mondial, "Arhitectura", nr. 3-4/1991 LASCU, Nicolae; TULBURE-MOLDOVAN, Irina - Note de curs, UAUIM, disponibil online pe pagina cursului: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/AMCR/ LASCU, Nicolae, "Școala de arhitectură și <> 1900-1915" în Arhitectura, 1985, Nr. 5, pp.37-1944 https://drive.google.com/file/d/12ETt5vC-RhpmO2kS6oV6Cstpr1cuKMvc/view?usp=sharing POPESCU, Carmen, Le style national roumain, ed. Simetria, 2004 POPESCU, Carmen, (coord.), Spațiul modernității românești, 1906-1947, București, 2011 ZAHARIADE, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989, București, 2011 Ștefan Ghenciulescu, Diana Mihnea (editori) Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Anca Iliescu, Florinel Radu (autorii textelor), Horia Creangă. O monografie, Ed. Ion Mincu și Ed. Zeppelin, București, 2019 București anii 1920 – 1940: între avangardă și modernism, UAR, București, 1994. Centenar Marcel Iancu 1895-1995, Ed. Simetria, București, 1996 LINK MATERIALE BIBLIOGRAFICE: https://drive.google.com/drive/folders/1kKVaJRzMvrgPZkd5VZN8hkvOL6Z77lFC?usp=sharing
Observații:
IMAGINILE PREZENTARILOR POT FI CONSULTATE LA ACEST LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1reia8g7w-JgjJjQl9hNIwOvABp5OnUEt?usp=sharing LINK MATERIALE BIBLIOGRAFICE: https://drive.google.com/drive/folders/1kKVaJRzMvrgPZkd5VZN8hkvOL6Z77lFC?usp=sharing