IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Titular:
lect. Irina Popescu-Calotă
Colectiv:
Lector dr. arh. Irina Tulbure
Obiective:
Înțelegerea evoluției fenomenului arhitectural și urban în contextul mai larg al schimbărilor culturale, sociale și tehnice care au marcat teritoriul de astăzi al României (din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la finalul secolului al XX-lea);
Dobândirea capacității de a defini (în raport cu contextul istoric) particularitățile locale și naționale ale prezente în teoria și practica de arhitectură în raport cu fenomenul internațional;
Dobândirea capacității de a opera cu un set de instrumente teoretice și vizuale în analiza patrimoniului construit.
Conținut:
Cursul abordează aspecte ale evoluției urbane și arhitecturale pe teritoriul României de astăzi în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și finalul secolului al XX-lea. Pentru o înțelegere mai nuanțată a fenomenului arhitectural și urban, pe parcursul prelegerilor gândirea și practica arhitecturală sunt puse în discuție în raport cu contextul cultural și istoric mai larg.
Structura cronologică a prelegerilor urmărește delimitările istorice majore din istoria arhitecturii Românești: influențele arhitecturii occidentale și căutarea unei noi expresii naționale pe parcursul secolului al XIX-lea și până la Primul Război Mondial; varietatea expresivă a arhitecturii și asimilarea modernismului de pe teritoriul României, în perioada interbelică; schimbările radicale aduse în arhitectură de schimbarea regimului politic, după cel de al Doilea Război Mondial.
De-a lungul cursurilor vor fi discutate nuanțe și excepții în evoluția arhitecturii, spre exemplu: relevanța Stilului Național în arhitectură, de la formarea sa în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și până la sfârșitul perioadei interbelice; arhitectura monumentală a deceniului cinci apărută ca o consecință a schimbărilor de regim politic; balansul între arhitectură modernă și arhitectură totalitară de-a lungul perioadei dominată de regimul comunist.
Fiecare dintre cele trei perioade (1859-1918; 1918-1945; 1945-1989) va fi discutată prin prisma unor abordări diferite: contextul istoric general, contextul particular al domeniului profesional, transformările orașului, programe de arhitectură, direcții estetice în arhitectură și o privire detaliată asupra unor studii de caz.
Metoda de predare:
Prelegeri cu ilustrații; întrebări și discuții la sfârșitul prelegerilor
Conform orarului, pentru grupele cu predare în limba română, cursul are loc
LUNI, 10.30-12.30
Mod de evaluare:
•ACTIVITATE PE PARCURS REPREZENTÂND 25% DIN NOTA FINALĂ ȘI EXAMEN SCRIS ÎN TIMPUL SESIUNII REPREZENTÂND 75% DIN NOTA FINALĂ

(MODALITATEA DE EVALUARE ESTE ACEEAȘI PENTRU STUDENȚII ÎNSCRISI ÎN ANUL 3 ȘI PENTRU CEI DIN ANII 4,5 SAU 6, CU RESTANȚĂ LA ACESTĂ MATERIE)

PRECIZARI SUPLIMENTARE:

EVALUAREA TEMELOR PE PARCURS VA AVEA ÎN VEDERE COMPLETAREA TUTUROR CERINȚELOR ȘI RESPECTAREA CONDIȚIILOR PRECIZATE PRIVIND ZONA DE STUDIU ȘI CONȚINUTUL.
OBȚINEREA NOTEI DE MINIM 5, FĂRĂ ROTUNJIRE PENTRU RĂSPUNSURILE DE LA EXAMENUL SCRIS RĂMÂNE ÎN CONTINUARE VALABILĂ.

NOTE SESIUNE SEPTEMBRIE 2023: https://drive.google.com/file/d/1joF9hzpVT5PDANNNJ0D48msBfdRZ4Gev/view?usp=drive_link
Bibliografie minimală:
BOIA, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997
GEORGESCU, Vlad - Istoria românilor, Humanitas, București, 1992;
CONSTANTIN, Paul, Arta 1900 în România, București, 1972
CRITICOS, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, București, 2009 (pp. 22-52, 232-252)
IONESCU, Grigore - Istoria arhitecturii pe teritoriul României, Ed. Academiei, București, 1982;
IONESCU, Grigore, Arhitectura românească după al doilea război mondial, "Arhitectura", nr. 3-4/1991
LASCU, Nicolae; TULBURE-MOLDOVAN, Irina - Note de curs, UAUIM, disponibil online pe pagina cursului: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/AMCR/

LASCU, Nicolae, "Școala de arhitectură și <> 1900-1915" în Arhitectura, 1985, Nr. 5, pp.37-1944
https://drive.google.com/file/d/12ETt5vC-RhpmO2kS6oV6Cstpr1cuKMvc/view?usp=sharing

POPESCU, Carmen, Le style national roumain, ed. Simetria, 2004
POPESCU, Carmen, (coord.), Spațiul modernității românești, 1906-1947, București, 2011
ZAHARIADE, Ana Maria, Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989, București, 2011

Ștefan Ghenciulescu, Diana Mihnea (editori) Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Anca Iliescu, Florinel Radu (autorii textelor), Horia Creangă. O monografie, Ed. Ion Mincu și Ed. Zeppelin, București, 2019
București anii 1920 – 1940: între avangardă și modernism, UAR, București, 1994.
Centenar Marcel Iancu 1895-1995, Ed. Simetria, București, 1996

LINK MATERIALE BIBLIOGRAFICE: https://drive.google.com/drive/folders/1kKVaJRzMvrgPZkd5VZN8hkvOL6Z77lFC?usp=sharing
Observații:
IMAGINILE PREZENTARILOR POT FI CONSULTATE LA ACEST LINK:
https://drive.google.com/drive/folders/1reia8g7w-JgjJjQl9hNIwOvABp5OnUEt?usp=sharing
LINK MATERIALE BIBLIOGRAFICE: https://drive.google.com/drive/folders/1kKVaJRzMvrgPZkd5VZN8hkvOL6Z77lFC?usp=sharing
EXAMEN
ARHITECTURĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ ÎN ROMÂNIA (IT12_AMCR)
20 IUNIE 2023
DISTRIBUȚIE SĂLI, ORA 10.00:
SALA B: grupele 30, 31
SALA C: grupele 32 + studenți din anii 4, 5.
SALA T2: grupele 33, 34 + studenți din anii 4, 5.

DISTRIBUȚIE SĂLI, ORA 11.30:
SALA B: grupele 35, 36
SALA C: grupa 37 + studenți din anii 4, 5.
SALA T2: grupele 38, 39 + studenți din anii 4, 5.

Studenții din anii 4 și 5 pot alege seria la care participă.
Este obligatoriu ca studenții să aibă asupra lor un act de identitate cu fotografie și să îl prezinte atunci când li se cere.
Este obligatoriu ca studenții să își închidă telefoanele mobile și orice alte astfel de instrumente electronice înainte de începerea examenului.
În timpul examenului nu pot fi consultate materiale suplimentare, în nici un fel de format (cursuri, imagini, texte etc.).
Nerespectarea acestor condiții conduce la eliminarea din examen.