CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 4
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin