CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+7P | Credite ECTS: 4
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Liliana Cazacu

modifică