CP-3 Educație fizică (1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2S | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FU-P CP-3 Educatie fizica (1).pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr. Lăcrămioara Hossu- Longin
Obiective:
Mentinerea și întărirea sănătății, dezvoltarea corectă și armonioasă a organismului, perfectionarea calităților motrice, deprinderilor tehnice ăi cunoștințelor teoretice pentru practicarea unei ramuri de sport. Dezvoltarea obișnuinței de practicarea independentă a exercițiilor fizice și a sportului.
Conținut:
Atletism: școala alergării, alergarea de viteză, alergarea de rezistență, școala săriturii;
Gimnastică: dezvoltarea musculaturii membrelor superioare și a centurii scapulo-humerale, dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare și a centurii pelviene, dezvoltarea musculaturii spatelui, dezvoltarea musculaturii abdominale, dezvoltarea mobilității;
Baschet: mișcarea în teren, prinderea și pasarea mingii, driblingul, aruncarea la coș, tactica individuală în atac și apărare, tactica colectivă în atac și apărare;
Volei: poziția fundamentală, pasarea mingii, serviciul de jos din față, lovitura de atac;
Badminton: deplasarea în teren, serviciul, lovitura din dreapta: Forehand, lovitura din stânga: Backhand.
Metoda de predare:
lecții practice, practico-metodice și lecții concurs.
Mod de evaluare:
prin calificative Admis-Respins, pe baza probei de control la sfârșitul anului în sem. II.
Bibliografie minimală:
CARSTEA, Gheorghe - Educatia fizica – fundamente teoretice și metodice, Editura Petru Maior, 1999;
CIOS, Constantin; CIOS, Andrei - Linia metodică a F.R.Badminton
COLIBABA-EVULET, D; BOTA, Ioan - Jocuri sportive,Teorie si metodica, Editura Aldin, Buc. 1998;
DRAGNEA, Adrian; TEODORESCU-MATE, Silvia - Teoria sportului, Editura FEST, Buc. 2002