IT-49 Istoria arhitecturii în România

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-49 I Istoria arhitecturii in Romania.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titulari:
conf.dr.arh. Irina Tulbure-Moldovan
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Obiective:
Definirea rolului istoriei arhitecturii in cadrul pregătirii profesionale a studenților, înțelegerea acestei discipline ca un suport cultural absolut necesar practicării profesiunii de arhitect; înțelegerea fenomenului arhitectural ca o expresie a particularităților zonale si temporale ; stabilirea criteriilor de analiză a arhitecturii de pe teritoriul României, in raport cu criteriile aplicabile caracterelor zonale, regionale, europene
Conținut:
Context istoric general. Formarea rețelei de așezări intra și extracarpatice
Arhitectura de apărare medievală intra și extracarpatică
Evoluția arhitecturii mănăstirești în spațiul românesc extracarpatic
Evoluția arhitecturii religioase medievale în Transilvania
Evoluția arhitecturii religioase medievale în Țara Românească și Moldova – studiu comparativ (2 cursuri)
Arhitectura renascentistă și barocă în Transilvania
Arhitectura rezidențială în perioada premodernă în Țara Românească și Moldova
Arhitectura veacului fanariot în spațiul românesc extracarpatic
Epoca de tranziție – arhitectura în Țara Românească de la începutul secolului al XIX-lea și până la domnia lui Carol I
Arhitectura în România în timpul lui Carol I: clasicism, romantism și eclectism la începutul perioadei moderne
Arhitectura perioadei interbelice
Arhitectura și urbanismul în România perioadei comunistă (2 cursuri)
Metoda de predare:
Cursuri
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
BOIA, Lucian, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997;
GEORGESCU, Vlad, Istoria românilor, București, 1992
IONESCU, Grigore, Istoria arhitecturii pe teritoriul României, București, 1982;
MOLDOVAN, Horia, Johann Schlatter: cultură occidentală și arhitectură românească 1831-1866, București, 2013
RUSU, Adrian Andrei - Castelarea carpatică: fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005
TEODORESCU, Răzvan Civilizația românilor între medieval și modern, București, 1987;
TULBURE, Irina, Arhitectură și urbanism în România 1944-1960: constrângere și experiment, București 2016
VĂTĂȘIANU, Virgil - Istoria artei feudale în Țările Române, ediția a II-a, Cluj Napoca, Fundația Culturală Română, 2001, reeditare a lucrării publicate la București, ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1959
Observații:
IT49_Istoria Arhitecturii în România_FAI
semestrul 2, 2022-2023

DATĂ FIIND PREZENȚA REDUSĂ LA CURSURI ÎNCEPÂND DIN DATA 4 MAI (PENTRU PARTEA A DOUA A CURSULUI) CONDIȚIILE PRIVIND PREZENȚA SUNT URMĂTOARELE:
STUDENȚII CARE NU VOR ACUMULA LA FINALUL SEMESTRULUI PENTRU PARTEA DOUA A CURSULUI NICIO PREZENȚĂ VOR AVEA DE RĂSPUNS LA DOUĂ ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARĂ FAȚĂ DE CERINȚELE DE BAZĂ LA EXAMENUL DIN SESIUNEA DE VARĂ.
STUDENȚII CARE VOR ACUMULA LA FINALUL SEMESTRULUI PENTRU PARTEA DOUA A CURSULUI 1-2 PREZENȚE VOR AVEA DE RĂSPUNS LA O ÎNTREBARE SUPLIMENTARĂ FAȚĂ DE CERINȚELE DE BAZĂ LA EXAMENUL DIN SESIUNEA DE VARĂ.
STUDENȚII CARE VOR ACUMULA LA FINALUL SEMESTRULUI PENTRU PARTEA DOUA A CURSULUI 3-5 PREZENȚE NU VOR AVEA DE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE LA EXAMENUL DIN SESIUNEA DE VARĂ.
Aceste condiții au fost anunțate în cadrul cursului din data de 04 Mai 2023
Lect. Dr. Arh. Irina Tulbure
Conf. Dr. Arh. Horia Moldovan
04-05-2023