CP-40 Disertație - studiu istoric

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FA-C CP-40 Disertatie - studiu istoric.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Gabriel Panasiu
Obiective:
Însușirea de cunoștințe privind elaborarea disertației în arhitectură și urbanism.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. Introducere
- Ce este disertația
- Cum se alege tema
- Identificarea surselor lucrării științifice
2. Cercetarea bibliografică
3. Cercetarea aplicată
4. Interpretarea și organizarea materialului
5. Norme de redactare a lucrării, teoria stilului științific
6. Întocmirea anexelor lucrării
- Bibliografia
- Legenda imaginilor
- Glosar
- Indice de opere
- Indice de nume
7. Modalități de susținere a disertației

Titlurile seminariilor:
1. Analiza comparativă a unor lucrări științifice publicate
2. Examinarea fișierelor Bibliotecii ASTRA Sibiu
3. Discutarea temelor alese de studenți pentru lucrările de diplomă
4. Discutarea planurilor lucrărilor de diplomă propuse de studenți
5. Descrierea unui monument din centrul istoric al Sibiului
6. Analiza critică a bibliografiei folosite în lucrările de diplomă
7. Exerciții de susținere de către studenți a propriilor lucrări de licență
Metoda de predare:
cursuri și seminarii
Mod de evaluare:
lucrări scrise și examinare orală
Bibliografie minimală:
- Umberto Eco, Cum se face o teză de licență, Ed.Pontica, 2004
- Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane, București, Ed. Comunicare, 2003
- Magdalena Vulpe, Ghidul cercetătorului umanist- Introducere în cercetarea științifică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2002
- Umberto Eco, Limitele interpretării, Ed. Polirom, 2007
- Umberto Eco, Interpretare si suprainterpretare, Ed.Pontica, 2004
- Materiale documentare ilustrative referitoare la disertația propusă pentru a fi susținută de absolvent

Anexe: Exemple de disertații din cele susținute de foști absolvenți