UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

IT-1 | Introducere în arhitectura contemporană

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Gabriela Olasz
Obiective:
Cursul este gândit ca o introducere cu caracter general în cunoașterea arhitecturii contemporane, care să furnizeze de la început studentului o tramă conceptuală cât mai clară și comprehensivă si în care acesta să poată introduce și integra cunoștințele mai specializate pe care le va capăta ulterior la diferitele discipline, ceea ce vede în reviste și experiența cotidiană a spațiului în care trăieste. Proiectul contemporan devine astfel locul de întâlnire al disciplinelor care se învață pe parcursul facultății. În același timp, cursul urmărește să-i familiarizeze pe studenți cu expresia scrisă a arhitecturii, cu cîteva concepte actuale ale discursului arhitectural, cu temele cele mai frecvente și cu motivațiile lor.
Conținut:
Temele prelegerilor
1 Artă/Arhitectură/Urbanism/Arhitect/Teoria arhitecturii;
2 Relația arhitecturii contemporane cu istoria;
3 „Timpurile arhitecturii” de la arhitectura vernaculară până la epoca modernă;
4 Mutațiile aduse de Mișcarea Modernă în paralel cu mișcările avangardei artistice;
5 Mutațiile aduse de Mișcarea Modernă în concepția urbana; momentul critic al MM: postmodernism;
6 De la Postmodernism la Supermodernism: tendințe la nivelul limbajului formal, privire critică în arhitectura contempoană în paralel cu mișcările artistice;
7 Concluzii parțiale: Supermodernismul și orașul: Introducere critică în temele contempoane.

Temele lucrărilor practice
1 Prezentare structură seminar/condiții de promovare/introducere.
2 Spațiul urban: Definiții posibile ale spațiului urban/orașului, definiții ale componentelor spațiului urban; Definirea relației istorice arhitectură-oraș [actualitatea problemei]; Exemplificare prin imagini a componentelor spațiului urban și a posibilităților de analiză/ințelegere a acestuia;Ilustrarea problematicii urbane contemporane prin exemple: spatii urbane/operații urbanistice istorice și contemporane; Mijloace grafice, metode de reprezentare in urbanism.
3-7 exercitiul #1
Obiectul de arhitectură/nou-vechi în oraș; Reprezentări ale obiectului de arhitectură; Analiza unui obiect arhitectural; Înțelegerea elementelor constitutive ale unui obiect de arhitectură. Dezvoltarea limbajului de specialitate specific; Aprofundarea înțelegerii unei construcții + studierea acesteia în relație cu contextul său. Căutarea răspunsurilor deopotrivă în obiectul analizat, cât și în desene sau în texte; Analiza-exemplu a unei construcții ale perioadei moderne/contemporane.
exercitiul #2
Textul de arhitectură:
exercițiul #3. Discuție/consultații/recapitulare pentru examen pe baza rezumatelor.
Metoda de predare:
cursuri, seminarii, lucrări practice, vizite comentate
Mod de evaluare:
50% = seminarii și lucrări;
50% = examenul final
Bibliografie minimală:
BARAL y ALTET - Xavier, Istoria artei, Ed. Meridiane, București, 2002;
LASCU, Nicolae, Funcțiune și Formă (studiul introductiv);
ZAHARIADE, A.M., Breviar de curs;
ZEVI, B, Venti monumenti + Venti complessi edili italiani
Observații:
In particular, la Sibiu cursul se va axa pe comentariul unor monumente de arhitectura care au reprezentat momentele unor schimbari importante pentru istoria arhitecturii, in special pentru perioada moderna. Bibliografie suplimentara:
Summerson, John, The Classical Language of Architecture, Thames and Hudson, 1963 (reed.1992)
Frampton, Kenneth, Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, 1980 (reed.2004)
Richard Copans, Stan Neuman, Architectures, (video)

informații suplimentare ›

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/