IT-1 Introducere în arhitectura contemporană

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Liliana Cazacu
Colectiv:
asist. dr. arh. Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU, drd. arh. Ilinca POP, drd. arh. Ruxandra VASILE, drd. arh. Andreea CHIRCĂ
Obiective:
Cursul este gândit ca o introducere cu caracter general în cunoașterea arhitecturii contemporane, care să furnizeze de la început studentului o tramă conceptuală cât mai clară și comprehensivă si în care acesta să poată introduce și integra cunoștințele mai specializate pe care le va capăta ulterior la diferitele discipline, ceea ce vede în reviste și experiența cotidiană a spațiului în care trăieste. Proiectul contemporan devine astfel locul de întâlnire al disciplinelor care se învață pe parcursul facultății. În același timp, cursul urmărește să-i familiarizeze pe studenți cu expresia scrisă a arhitecturii, cu cîteva concepte actuale ale discursului arhitectural, cu temele cele mai frecvente și cu motivațiile lor.
Conținut:
Introducere —Arhitectura fără arhitect
Arhitectul
Tradiția clasică
Limbajul clasic aplicat la scara orașului
Nevoi, idei și forme noi
Noi începuturi: mișcările de avangardă ale secolului XX
Mișcarea Modernă
Orașul funcționalist
Orașul reinventat. Redescoperirea orașului tradițional
Critica limbajului modern. Căutări pentru un nou vocabular arhitectural
Arhitectură contemporană: direcții într-un labirint
Arhitectură contemporană: între ștergerea istoriei și prețuirea trecutului
Metoda de predare:
cursuri+seminare
Mod de evaluare:
Examen final and evaluare pe parcurs la seminar
Bibliografie minimală:
ZAHARIADE, A.M., BRĂTULEANU, A., Introducere în arhitectura contemporană. Note de curs

Arhitectura fără arhitect
OLIVER, Paul, Built to Meet Needs. Cultural Issues in Vernacular Architecture, Architectural Press, 2006, pp. 3-16.
MAGUIRE, Robert, "The value of tradition", în JENCKS, Charles, KROPF, Karl, Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Academy Editions, Wiley, London, 1997

Tradiția clasică / Orașul premodern
SUMMERSON, John, The Classical Language of Architecture, Thames&Hudson, Londra, [1963] 1980.
BENEVOLO, Leonardo, Orașul în istoria Europei, Ed. Polirom, București, [1993] 2003, pp. 9-156.
KOSTOF, Spiro, The City Shaped, Thames& Hudson, New York, 1991, pp. 9-41.

Secolul XIX și începutul secolului XX
BENEVOLO, Leonardo, op.cit., pp. 157-185.
FRAMPTON, Kenneth, "Partea I: Evoluții culturale și tehnici favorizante 1750-1939", în Arhitectura modernă. O istorie critică, Editura Universitară "Ion Mincu", București, 2016.

Mișcarea Modernă. Orașul funcționalist
LASCU, Nicolae, Funcțiune și formă, Ed. Meridiane, București, 1989, pp. 5-52.
LE CORBUSIER, "Spiritul nou în arhitectură", în LASCU, Nicolae, op.cit., pp. 299-308.
LE CORBUSIER, "Cele cinci puncte ale unei noi arhitecturi", în LASCU, Nicolae, op.cit., pp. 331-334.
*** "Declarația primului Congres Internațional de Arhitectură Modernă", în LASCU, Nicolae, op.cit., pp. 351-356.
BENEVOLO, Leonardo, op.cit., pp. 191-197.

Critica limbajului modern / Critica orașului modern
VENTURI, Robert, "Complexity and Contradiction in Architecture", în JENCKS, Charles, KROPF, Karl, op.cit.
ROSSI, Aldo, "The Architecture of the City", în JENCKS, Charles, KROPF, Karl, op.cit.
JACOBS, Jane, "The Death and Life of Great American Cities", în JENCKS, Charles, KROPF, Karl, op.cit.
* "The Brussels Declaration – Reconstruction of the European City", în JENCKS, Charles, KROPF, Karl, op.cit.
STEINER, Dietmar, "Of Whores and Saints. Theses on the Practice of Future Architecture" în Steiner’s Diary. About Architecture since 1959, Park Books, 2016.
COHEN, Jean-Louis, "Vanishing points" în The Future of Architecture. Since 1889. A Woldwide History, 2011.
IBELINGS, Hans, Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization, 1998/2003.

Indicații bibliografice suplimentare vor/pot fi sugerate de-a lungul prezentărilor
Observații:
In particular, la Sibiu cursul se va axa pe comentariul unor monumente de arhitectura care au reprezentat momentele unor schimbari importante pentru istoria arhitecturii, in special pentru perioada moderna. Bibliografie suplimentara:
Summerson, John, The Classical Language of Architecture, Thames and Hudson, 1963 (reed.1992)
Frampton, Kenneth, Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, 1980 (reed.2004)
Richard Copans, Stan Neuman, Architectures, (video)