IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Francis D.K. Ching, Architecture: Form, Space & Order – pdf

Kevin LYNCH_Imaginea orasului (fragmente).pdf

Kevin Lynch Imaginea orasului fragmente.pdf (15 MB)

Rudolf Arnheim_Dynamics (fragm. cap. III si VII)_perceptie vizuala

Rudolf Arnheim Dynamics fragm. cap. III si VII perceptie vizuala.zip (13 MB)

Mihaela Criticos - Contemporary Interventions in Historic Areas

Mihaela Criticos Contemporary Interventions in Historic Areas.pdf

Fișa disciplinei

IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Colectiv:
Ioana Zacharias Vultur, Andrada Rogojinaru
Obiective:
- Descoperirea primelor repere teoretice ale demersului arhitectural si initierea in problematica formei arhitecturale, privita nu ca materializare a unor cerinte imediate sau a unei creativitati subiective, ci ca un principiu activ, purtator de semnificatii si modelator al cadrului de existenta umana
- Intelegerea potentialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinarilor sale structurale, functionale, estetice si simbolice
- Înțelegerea mecanismului logic al formării unui limbaj arhitectural coerent și unitar prin intermediul relațiilor sintactice stabilite între elementele unui întreg și al principiilor compoziționale care structurează un obiect sau un ansamblu arhitectural.
Conținut:
Titlul cursurilor:
1-2 Introducere. Arhitectura ca act de edificare și semnificare. Complexitatea disciplinei: ipostaze ale arhitecturii. Concepte de bază: limbaj, formă, expresie, percepție, semnificație.
3-7 Atributele (comandamentele) vitruviene ca surse ale expresiei și semnificației arhitecturale: firmitas (suportul material) – componenta practică și componenta expresivă; utilitas („conținutul” arhitecturii) componenta practică și componenta expresivă (psihologico-simbolică); venustas (forma și expresia arhitecturală) - calități estetice ale formelor (calități fizice și semnificante)”. Contextualitas - un al patrulea atribut?
8-9 Noțiuni de percepție arhitecturală și urbană. Experiențe fundamentale ale relației cu mediul înconjurător. Predispoziții (tipare) perceptive senzoriale și spațiale.
10-11 Conceptul de formă în arhitectură. Ipostazele complementare ale formei arhitecturale - forme pozitive si negative (volume construite și spatii). Limbajul arhitectural ca limbaj al formelor.
12-14 Sintaxa și compoziția arhitecturală. Tipuri de relații sintactice: egalitatea; ierarhia; complementaritatea. Principii compoziționale bazate pe relațiile sintactice: repetiția și ritmul; axialitatea și simetria; contrastul.


Lucrare de seminar:
Tema lucrării este destinată înțelegerii și utilizării noțiunilor prezentate la curs pentru analiza unui obiect arhitectural, în relație cu un obiect de mobilier aparținând aceleiași perioade sau aceluiași curent arhitectural.
Exercițiul propune analizarea modului în care obiectul arhitectural și piesa de mobilier (alese) răspund cerințelor vitruviene, cu accent pe expresia arhitecturală ca sinteză între expresia tectonică, expresia funcțiunii și expresia formei libere de rațiuni practice, la care se adaugă expresia relației cu contextul.
Metoda de predare:
Cursuri: - Prelegeri cu prezentari de imagini digitale
Lucrare: -Prezentări, analiză prin text și imagine, sustinere a lucrării, discutii, comentarii
Mod de evaluare:
Lucrare de examen - 50%
Lucrare și activitate de seminar - 50%
Bibliografie minimală:
- Mihaela Criticos, Note de curs (ppt)
-Francis D.K. Ching, Architecture: Form, Space & Order – pdf
-Rudolf Arnheim, Dynamics of Architectural Form, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 1977 (cota I 6212)
-Pierre von Meiss, De la forme au lieu, (trad. engl. From Form to Place), Lausanne, 1986, pp.25-40, 168-176, 179-192 (cota I 9047) - (trad. rom. Pierre von Meiss, De la formă la loc + Tectonica. O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, București, 2014)
-Hanno-Walter Kruft, “Vitruvius and Architectural Theory in Antiquity”, History of Architectural Theory, Princeton Architectural Press, 1994, pp. 21-29
-Kevin Lynch, The image of the City, The Technology Press & Harvard University Press, Cambridge, 1960 (trad. rom. Imaginea orasului, Bucuresti, Editura R.U.R., 2012) – pdf (fragmente)
-Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture (cota III 3636)
-Robert Venturi, Learning from Las Vegas, (trad. rom. Lecția Las Vegas, Ed. Univ. Ion Mincu, București, 2018)
- Roger H. Clark, Michael Pause, Precedents in Architecture, John Wiley and Sons Publishing House, Second Edition, 1996: hNps://issuu.com/lynseylyn/ docs/precedents_in_architecture__second_
-Mihaela Criticos – „Contemporary Interventions in Historic Areas”, in Stefano D’Avino (coord.), Restoration in Romania, Carsa Edizioni, Pescara, 2020 – pdf

Observații:
Prelegerile în format ppt actualizate sunt trimise studenților direct pe grupurile email sau whatsapp, împreună cu o serie de materiale documentare.

informații suplimentare ›