IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Colectiv:
Ioana Zacharias Vultur, Andrada Rogojinaru
Obiective:
- Descoperirea primelor repere teoretice ale demersului arhitectural si initierea in problematica formei arhitecturale, privita nu ca materializare a unor cerinte imediate sau a unei creativitati subiective, ci ca un principiu activ, purtator de semnificatii si modelator al cadrului de existenta umana
- Intelegerea potentialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinarilor sale structurale, functionale, estetice si cultural-simbolice
- Înțelegerea mecanismului logic al formării unui limbaj arhitectural coerent și unitar prin intermediul relațiilor sintactice stabilite între elementele unui întreg și al principiilor compoziționale care structurează un ansamblu arhitectural.
Conținut:
Titlul cursurilor:
1-2 Introducere. Arhitectura ca act de edificare și semnificare. Complexitatea disciplinei: ipostaze ale arhitecturii. Concepte de bază: limbaj, formă, expresie, percepție, semnificație.
3-5 -Atributele (comandamentele) vitruviene ca surse ale expresiei și semnificației arhitecturale: firmitas (suportul material) sau nivelul semiotic al limbajului arhitectural; utilitas (conținutul) sau nivelul semantic; venustas (forma) sau nivelul poetic. Forme „utile” și forme „poetice”.
6-7 Sintaxa și compoziția arhitecturală: relații și principii. Egalitatea - repetiția și ritmul; ierarhizarea – axialitatea și simetria; complementaritatea – contrastul.

Lucrări:
Tema lucrării este destinată înțelegerii și utilizării noțiunilor prezentate la curs pentru analiza unui obiect arhitectural, în relație cu un obiect de mobilier aparținând aceleiași perioade sau aceluiași curent arhitectural.
Plecând de la textul tratatului vitruvian De Architectura Libri Decem referitor la cele trei comandamente – firmitas, utilitas, venustas – exercițiul propune analizarea modului în care obiectul arhitectural și piesa de mobilier (alese) răspund cerințelor vitruviene, cu accent pe expresia arhitecturală ca sinteză între expresia tectonică, expresia funcțiunii și expresia formei libere de rațiuni practice.
Metoda de predare:
Cursuri: - Prelegeri cu prezentari de imagini digitale
Lucrări: - Prezentări, analiză prin text și imagine, sustinere la panou, discutii, comentarii
Mod de evaluare:
Lucrare de examen - 50%
Lucrare și activitate de seminar - 50%
Bibliografie minimală:
- Pierre von Meiss, De la forme au lieu, (trad. engl. From Form to Place), Lausanne, 1986
- Francis Ching – Architecture : Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1979
- Kevin Lynch – Image of the City, Cambridge, Mass., 1960
- Kenneth Frampton - Studies in Tectonic Culture, MIT Press, Cambridge, Mass., London, England, 1996
- Kenneth Frampton, Modern Architecture – A Critical History, Thames & Hudson, New York, 1985
- William Curtis, Architecture since 1900, Phaidon, London, 1996
- Sir John Summerson, The Classical Language of Architecture, Thames & Hudson, London, 1980
- Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l'Architecture Occidentale, Liège, Pierre Mardaga éd., 1984

informații suplimentare ›