IT-16 Estetica

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-16 A Estetica.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect. Ștefan Vianu
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea unor noțiuni fundamentale ale esteticii (arhitecturii), atât din punct de vedere istoric, cât și teoretic. Curentele artei și arhitecturii moderne și contemporane fiind și ele de natură istorică, perspectiva teoretică propusă constă în sesizarea relevanței unor noțiuni fundamentale apărute în trecut pentru înțelegerea artei și arhitecturii din prezent.

Conținut:
Introducere. Cele două întrebări fundamentale ale esteticii. Cele două sensuri fundamentale ale artei: I. ”Estetică” și “cunoașterea sensibilă” II. Arta este cunoaștere: mimesis. Plăcerea estetică și “judecata estetică” – Arta în filozofia spiritului – Critica judecății estetice. Arhitectura ca deschidere a lumii Artă și modernitate – “Moartea artei”? – “Fenomenul “kitsch” – Începutul modernismului, desprinderea de artă: Loos – Curente ale Avangardei – Expresionismul – Sensul abstracției : “Abstraktion” și dimensiunea cosmică a artei. Arta abstractă sau “spiritualul în artă”. – În-simțire (Einfühlung) : spațiul însuflețit – Metoda fenomenologică : spațiul imaginat – Critica ocularcentrismului și arhitectura sinestezică. Temeiul mitic și poetic al spațiului locuit. – Locul: genius loci și atmosferă.
Metoda de predare:
Cursuri

Studiu individual pe exemple care să explice și ilustreze anumite idei teoretice
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
BACHELARD G., Poetica spațiului, Paralela 45, 2003
BENJAMIN W., Opera de artă in epoca reproductibilității sale mecanice, TACT, 2015
BOLLNOW, Human space, London, 2011
FRAMPTON K., Arhitectura modernă : o istorie critică, Ed. Univ. ‘Ion Mincu’, 2016
GADAMER H.-G., Adevăr și metodă, Teora, 2001
HEIDEGGER M., Originea operei de artă, Humanitas, 1995
KANDINSKY W., Spiritualul în artă, Meridiane, 1994

LIPPS Th., Estetica, Meridiane, 1987
MICHELLI M., Avangarda artisitică a secolului XX, Meridiane, 1968

NORBERG-SCHULZ C., Genius loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, 1991
PALLASMAA, Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Arhitext, 2014
PEREZ-GOMEZ A., Consonanțe, Editura Arhitext, București, 2018
ROBINSON S., A-ți face cuibul: trup, casă, minte, Editura Arhitext, București, 2019
WORRINGER W., Abstracție și intropatie, Editura Univers, 1970
ZUMTHOR P., Atmosfere, Arhitext, București, 2019