IT-16 Estetica

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Ștefan Vianu
Limba de predare:
română
Obiective:
Înțelegerea unor noțiuni fundamentale ale esteticii (arhitecturii), atât din punct de vedere istoric, cât și teoretic. Curentele artei și arhitecturii moderne și contemporane fiind și ele de natură istorică, perspectiva teoretică propusă constă în sesizarea relevanței unor noțiuni fundamentale apărute în trecut pentru înțelegerea artei și arhitecturii din prezent.
Conținut:
Introducere. Cele două întrebări fundamentale ale esteticii. Cele două sensuri fundamentale ale artei: I. ”Estetică” și “cunoașterea sensibilă” II. Arta este cunoaștere: mimesis. Plăcerea estetică și “judecata estetică” – Arta în filozofia spiritului – Critica judecății estetice. Arhitectura ca deschidere a lumii Artă și modernitate – “Moartea artei”? – “Fenomenul “kitsch” – Începutul modernismului, desprinderea de artă: Loos – Curente ale Avangardei – Expresionismul – Sensul abstracției : “Abstraktion” și dimensiunea cosmică a artei. Arta abstractă sau “spiritualul în artă”. – În-simțire (Einfühlung) : spațiul însuflețit – Metoda fenomenologică : spațiul imaginat – Critica ocularcentrismului și arhitectura sinestezică. Temeiul mitic și poetic al spațiului locuit. – Locul: genius loci și atmosferă.
Metoda de predare:
Cursuri Studiu individual pe exemple care să explice și ilustreze anumite idei teoretice
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
BACHELARD G., Poetica spațiului, Paralela 45, 2003 BENJAMIN W., Opera de artă in epoca reproductibilității sale mecanice, TACT, 2015 BOLLNOW, Human space, London, 2011 FRAMPTON K., Arhitectura modernă : o istorie critică, Ed. Univ. ‘Ion Mincu’, 2016 GADAMER H.-G., Adevăr și metodă, Teora, 2001 HEIDEGGER M., Originea operei de artă, Humanitas, 1995 KANDINSKY W., Spiritualul în artă, Meridiane, 1994
 LIPPS Th., Estetica, Meridiane, 1987 MICHELLI M., Avangarda artisitică a secolului XX, Meridiane, 1968
 NORBERG-SCHULZ C., Genius loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, 1991 PALLASMAA, Privirea care atinge: arhitectura și simțurile, Arhitext, 2014 PEREZ-GOMEZ A., Consonanțe, Editura Arhitext, București, 2018 ROBINSON S., A-ți face cuibul: trup, casă, minte, Editura Arhitext, București, 2019 WORRINGER W., Abstracție și intropatie, Editura Univers, 1970 ZUMTHOR P., Atmosfere, Arhitext, București, 2019