CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Mail prof. S. Nistor

sergiunistor@uauim.ro

Fac. Arh. Interior-Primul curs Luni 04.10 12h30

Note de curs 2020/2021

Curs protectia patrimoniului 2020-2021 site coperta.pdf

Examen ian/febr 2022

Examen protectia patrimoniului 2022.pdf

Exam 2022

Examen gr. 48: 10.02 ora 13h00 .

In atentia studentilor grupei 48:
Examenul programat Joi 10.02.2022 la disciplina Protectia Patrimoniului va incepe la ora 13h00 in loc de ora 09h00.

FAC. ARH. - PRIMUL CURS: Vineri 08.10

Anunt restanta iulie 2022

Restanta protectia patrimoniului 2022 2 07 06.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Obiective:

Însușirea principiilor restaurării științifice a monumentelor istorice
Cunoasterea fundamentelor legislatiei de protectie a monumentelor istorice din Romania
Cunoasterea principalelor instrumente de investigare a monumentelor istorice si a rolului specific al arhitectului in utilizarea acestora.

Conținut:

Aparitia și dezvoltarea noțiunii de monument și a interesului pentru protejarea operelor arhitecturale ale trecutului: Antichitate, Evul Mediu, Renaștere, Epoca Luminilor
Diferența dintre monument și monument istoric, implicații
Doctrine de restaurare – secolul XIX
Doctrine de restaurare – secolul XX
Carta de la Veneția – prezentare și comentarii
Carta de la Veneția – prezentare și comentarii
Legislație romaneasca de protecție a monumentelor istorice
Carte internaționale ale conservării și restaurării monumentelor istorice
Păstrarea autenticității în restaurarea monumentelor istorice
Cercetarea monumentelor istorice
Tipologia lucrărilor de restaurare –restaurari in Romania

Metoda de predare:

Curs

Mod de evaluare:

Examen oral, individual, pe platforma ZOOM
Condiția de intrare la examen: prezență la min. 6 cursuri

Bibliografie minimală:

BRANDI, Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, București 1996
CHOAY, Francoise - Alegoria patrimoniului, Editura Simetria, București, 1998;
CURINSCHI-VORONA, Gheorghe - Restaurarea monumentelor istorice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968;
CURINSCHI-VORONA, Gheorghe - Arhitectura. Urbanism. Restaurare, Ed. Tehnică, București 1996;
FITCH, James Marston - Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville 1992;
FEILDEN, Bernard M. - Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, 1994;
NISTOR, S., Protecția patrimoniului cultural în România. Culegere de acte normative, Ed. Universitară "Ion Mincu", București, 2002
PEARCE, David - Conservation Today, Routledge, London, 1989.
RIEGL, Alois, Cultul modern al monumentelor, esența și geneza sa, Ed. Impress, București, 1999

Webografie:

BOITO, Camillo, Carta del Restauro
https://denkmalpflege.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2014/11/Boito-Carta-del-restauro-1883-ital....

GIOVANNONI, G., Restauro di monumenti, Bollettino d'Arte, 1-2, 1913 http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1344509...

ICOMOS, International Charters for Conservation and Restoration
http://openarchive.icomos.org/431/1/Monuments_and_Sites_1_Charters.pdf

JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, ICCROM, 1986
https://www.iccrom.org/publication/history-architectural-conservation

LE DUC, Eugene Emmanuel Viollet,
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Viollet-le-Duc__Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99arch...

RUSKIN, John, The Seven Lamps of Architecture, 1849
http://www.gutenberg.org/ebooks/35898
http://www.gutenberg.org/files/15200/15200-h/15200-h.htm#Memory

Observații: