CP-424 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+13P | Credite ECTS: 3
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
Liliana Cazacu

modifică