CP-424 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 12P | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect. Liliana Cazacu