IT-23 Cultură vizuală (estetică)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Obiective:

Studentii vor cunoaste, la finele cursului, categoriile estetice, valoarea estetica, judecata estetica si componentele culturii vizuale contemporane, cu exemple.

Conținut:

1
Introducere ĩn teoria artelor.
2
Estetică generală și estetici pe domenii. Estetica arhitecturii.
3
Categorii estetice: Frumosul. Frumosul ĩn arhitectură
4
Sublimul. Sublimul ĩn arhitectură. Colosal versus monumental
5
Tragicul. Tragicul ĩn arhitectură
6
Comicul. Ironie, auto-ironie și umor ĩn arhitectură?
7
Sub-categorii estetice: eroicul, tragi-comicul, pitorescul. Echivalențe arhitecturale.
8
Despre valoare. Originea conceptului de valoare. Valoare absolută/valoare contextuală. Valoarea estetică.
9
Despre adevăr ĩn artă. Despre adevăr ĩn arhitectură. Decorum și tectonică.
10
Triada bine-adevăr-frumos. Pledoarie pentru o etică a frumuseții adevărate. Estetică și est-etică ĩn arhitectură.
11
Clasificările artelor. Criterii. Granițele fluide ĩntre arte. Genuri și specii.
12
Clasificările hegeliene. Clasificările hartmanniene. Locul arhitecturii. Relevanța contemporană a acestor clasificări
13
Arhitectura și artele direct asociate ei. Intensificatori estetici ĩn arhitectură: arhitectura ca “biblie pentru popor” (Hugo).
14
Arhitectura ĩn ansamblul culturii: literatură, științe socio-umane, științe politice, filosofie (a spațiului), științe. Pledoarie pentru un câmp deschis al arhitecturii văzute ca profesiune liberală, culturală, intelectuală.

Metoda de predare:

Predare si comentarii pe imagini si texte fondatoare.

Mod de evaluare:

Examen scris si oral

Bibliografie minimală:

Bachelard: La Poetique de l’Espace
G.M.Cantacuzino: Izvoare și popasuri
M.Diaconu: Pentru o estetică a tactilității
Hegel: Prelegeri de estetică
Hartmann
I.Ianoși: Despre sublim, Istoria filosofiei românești, Dicționarul operelor filosofice românești
A.Ioan Pentru o noua estetica a reconstructiei
N.Leach: Rethinking Architecture, Architecture and Revolution
PA Michelis: Estetica arhitecturii
C-tin Noica: Cuvânt ĩmpreună despre rostirea românească
A.Perez-Gomez: Chora: Intervals in the Philosophy of Architecture
C.Radu: Artă și convenție
B.Zevi: Limbajul modern al arhitecturii