IT-23 Cultură vizuală (estetică)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Obiective:
Studentii vor cunoaste, la finele cursului, categoriile estetice, valoarea estetica, judecata estetica si componentele culturii vizuale contemporane, cu exemple.
Conținut:
1 Introducere ĩn teoria artelor. 2 Estetică generală și estetici pe domenii. Estetica arhitecturii. 3 Categorii estetice: Frumosul. Frumosul ĩn arhitectură 4 Sublimul. Sublimul ĩn arhitectură. Colosal versus monumental 5 Tragicul. Tragicul ĩn arhitectură 6 Comicul. Ironie, auto-ironie și umor ĩn arhitectură? 7 Sub-categorii estetice: eroicul, tragi-comicul, pitorescul. Echivalențe arhitecturale. 8 Despre valoare. Originea conceptului de valoare. Valoare absolută/valoare contextuală. Valoarea estetică. 9 Despre adevăr ĩn artă. Despre adevăr ĩn arhitectură. Decorum și tectonică. 10 Triada bine-adevăr-frumos. Pledoarie pentru o etică a frumuseții adevărate. Estetică și est-etică ĩn arhitectură. 11 Clasificările artelor. Criterii. Granițele fluide ĩntre arte. Genuri și specii. 12 Clasificările hegeliene. Clasificările hartmanniene. Locul arhitecturii. Relevanța contemporană a acestor clasificări 13 Arhitectura și artele direct asociate ei. Intensificatori estetici ĩn arhitectură: arhitectura ca “biblie pentru popor” (Hugo). 14 Arhitectura ĩn ansamblul culturii: literatură, științe socio-umane, științe politice, filosofie (a spațiului), științe. Pledoarie pentru un câmp deschis al arhitecturii văzute ca profesiune liberală, culturală, intelectuală.
Metoda de predare:
Predare si comentarii pe imagini si texte fondatoare.
Mod de evaluare:
Examen scris si oral
Bibliografie minimală:
Bachelard: La Poetique de l’Espace G.M.Cantacuzino: Izvoare și popasuri M.Diaconu: Pentru o estetică a tactilității Hegel: Prelegeri de estetică Hartmann I.Ianoși: Despre sublim, Istoria filosofiei românești, Dicționarul operelor filosofice românești A.Ioan Pentru o noua estetica a reconstructiei N.Leach: Rethinking Architecture, Architecture and Revolution PA Michelis: Estetica arhitecturii C-tin Noica: Cuvânt ĩmpreună despre rostirea românească A.Perez-Gomez: Chora: Intervals in the Philosophy of Architecture C.Radu: Artă și convenție B.Zevi: Limbajul modern al arhitecturii