CP-115 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Variante arhitecturale

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 3
Titular:
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin