IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh Petru Mortu
Colectiv:
Istoria arhitecturii în Europa / History of European - prof.dr.habil.arh./arch. Hanna Derer Istoria arhitecturii în România / History of Architecture in Romania - conf.dr.arh./arch. Petru Mortu
Obiective:

Constituirea bazei pentru cultura de specialitate în domeniu prin parcurgerea principiilor de compoziție esențiale manifestate la scara obiectului de arhitectură, a ansamblurilor de arhitectură și a așezărilor urbane în Europa și în România, principii de compoziție analizate prin prisma aspectelor determinante din civilizațiile și culturile care le-au generat.

Conținut:

Titlurile cursurilor

1. Tipuri fundamentale de spațiu – de la locuințele neolitice la arhitectura civilizațiilor prehelenice și la cea etruscă
2. Arhitectura religioasă a antichității clasice și relațiile sale cu contextul
3. Evul mediu în Europa orientală: idealul spațial bizantin
4. Evul mediu în Europa occidentală: continuitate și discontinuitate de la romanic la gotic
5. Prevalența obiectului de arhitectură în raport cu contextul:
renașterea timpurie și renașterea de apogeu în peninsula italică
6. Reluarea dialogului dintre obiect și context: manierism și renaștere tîrzie în peninsula italică
7. Obiect, context urban, oraș: de la baroc la romantism și istorism
8. Istoria arhitecturii în România – introducere cu caracteristicile generale, epoci, regiuni, programe de arhitectură și urbanism
9. Regiunile istorice și arhitectura lor în relație cu arhitectura contemporană europeană
10. Renaștere în Transilvania
11. Post-Bizanț (Țara Românească și Moldova)
12. Post-Bizanț (Țara Românească și Moldova)
13. Secolul al al 18-lea și manifestările sale în regiunile istorice românești
14. Secolul al 19-lea, caractere generale ale modernității

Metoda de predare:

cursuri

Mod de evaluare:

evaluarea pe parcurs și examen

Bibliografie minimală:

Titluri disponibile (și) în format electronic

Roth, Leland M.; Roth Clark, Amanda C., Understanding Architecture. Its Elements, History, and Meaning, 2018
Ching, Francis D. K.; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya,
A Global History of Architecture, 2017
Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011
Fletcher, Banister, Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, 1953

Titluri disponible pe suport tradițional

Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008
Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007
Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007
Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London, 2003
Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001
Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000
Fletcher, B. Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, Londra, (1897)
Kostof, Spiro, History of Architecture, Oxford, 1985
Perogalli, Carlo, Storia dell architettura, Milano, 1973
Ache, J.B., Elements d’une histoire de l’art de batir, Paris, 1970
Mumford, L., The City in History, Londra, 1961
Pevsner, N., An Outline of European Architecture, Harmondsworth, (1943)
Notele de curs dedicate Facultatii de Arhitectura ale
prof.dr.arh. Sanda Voiculescu, Note de curs – antichitatea si evul mediu
prof.dr.arh. Mira Dordea, Note de curs – renastere si baroc

Bibliografia orientativă este comunicată studentelor și studenților la debutul fiecărui ciclu de activitate didactică.

informații suplimentare ›

modifică