CP-15 Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
Irina Popescu-Criveanu
Obiective:
Înțelegerea ariei de preocupări a urbanismului și în particular a legăturilor dintre doctrinele urbanistice și patrimoniale; obținerea unui nivel de referințe obligatoriu în ceea ce privește urbanismul pentru un profesionist din domeniul conservării patrimoniului.
Conținut:
Bazele teoretice ale urbanismului ca disciplină modernă
Evolutia conceptelor legate de patrimoniu
Revoluția industrială ca punct de ruptură în evoluția orașelor
Tipuri urbane ca reflectare a dezvoltării istorice
Ințelegerea locală a specificității
Chestiunea patrimoniului în contextul orașelor postindustriale
Patrimoniul urban ca problemă cheie a urbanismului contemporan
Metoda de predare:
Prelegeri, lecturi, prezentări, exerciții.
Mod de evaluare:
Examen (din materia predată la curs).
Bibliografie minimală:
Benevolo, Leonardo, La città nella storia d’Europa, Bari: Laterza, 1996. Ed. rom.: Orașul în istoria Europei, trad. M. Lascu, Iași: Polirom, 2003.
Choay, F., L’allégorie du patrimoine, Paris: Seuil, « La couleur des idées », 1992 (1996). Ed. rom.: Alegoria patrimoniului, trad. K. Kovács, București: Simetria, 1998.
Choay, F., L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Paris: Seuil, 1965 (1979). Ed. rom.: Urbanismul: utopii și realități, trad. K. Kovács, București: Paideia & Simetria, 2002.
Hall, P., Cities of Tomorrow, An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, Oxford: Blackwell Publishing, 1988. Ed. rom. Orașele de mâine: o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, București: Ed. All, 1999
Laurian, R., Urbanismul, București: Ed. Tehnică, 1965.
Sfințescu, C., Urbanistica generală, Bucovina I.E. Torouțiu, București, 4 vol., 1933-1934.
Sitte, C., Der Städte-Bau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, Carl Graeser, Wien, 1889. Ed. rom.: Arta construirii orașelor. Urbanismul după principiile sale artistice, trad. H. Derer, R. Eftenie, București: Ed. Tehnică, 1992.