UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

CP-15 | Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
arh. Irina Popescu-Criveanu
Obiective:
Înțelegerea ariei de preocupări a urbanismului și în particular a legăturilor dintre doctrinele urbanistice și patrimoniale; obținerea unui nivel de referințe obligatoriu în ceea ce privește urbanismul pentru un profesionist din domeniul conservării patrimoniului.
Conținut:
Bazele teoretice ale urbanismului ca disciplină modernă
Evolutia conceptelor legate de patrimoniu
Revoluția industrială ca punct de ruptură în evoluția orașelor
Tipuri urbane ca reflectare a dezvoltării istorice
Ințelegerea locală a specificității
Chestiunea patrimoniului în contextul orașelor postindustriale
Patrimoniul urban ca problemă cheie a urbanismului contemporan
Metoda de predare:
Prelegeri, lecturi, prezentări, exerciții.
Mod de evaluare:
Examen (din materia predată la curs).
Bibliografie minimală:
Benevolo, Leonardo, La città nella storia d’Europa, Bari: Laterza, 1996. Ed. rom.: Orașul în istoria Europei, trad. M. Lascu, Iași: Polirom, 2003.
Choay, F., L’allégorie du patrimoine, Paris: Seuil, « La couleur des idées », 1992 (1996). Ed. rom.: Alegoria patrimoniului, trad. K. Kovács, București: Simetria, 1998.
Choay, F., L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Paris: Seuil, 1965 (1979). Ed. rom.: Urbanismul: utopii și realități, trad. K. Kovács, București: Paideia & Simetria, 2002.
Hall, P., Cities of Tomorrow, An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, Oxford: Blackwell Publishing, 1988. Ed. rom. Orașele de mâine: o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, București: Ed. All, 1999
Laurian, R., Urbanismul, București: Ed. Tehnică, 1965.
Sfințescu, C., Urbanistica generală, Bucovina I.E. Torouțiu, București, 4 vol., 1933-1934.
Sitte, C., Der Städte-Bau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, Carl Graeser, Wien, 1889. Ed. rom.: Arta construirii orașelor. Urbanismul după principiile sale artistice, trad. H. Derer, R. Eftenie, București: Ed. Tehnică, 1992.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/