IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
IT-17 Teoria cercetarii. Notiuni de etica si integritate academica.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Obiective:
Experiența lucrărilor de licență din ultimii ani dovedește că este necesară o pregătire prealabilă nu numai a modului în care viitorii arhitecți redactează o lucrare în interiorul protocoalelor discursului academic, ci și a modului în care aceștia construiesc – în scris sau oral – un argument intelectual propriu și, mai cu seamă, susținerea publică a acestuia (inclusiv la master si doctorat).
Conținut:
Tipurile și genurile de text scris 2 ore
Textul academic. Reguli de redactare 4 ore
Structura (planul de idei) al unei lucrări de cercetare. Construirea bibliografiei: 4 ore
Perspectiva metodologica. Evaluarea critica a bibliografiei și a ipotezelor de lucru: 2 ore
Argumentația și construirea “dovezilor”. Redactarea concluziilor: 4 ore
Redactarea structurii (planului de idei) pentru o lucrare de licența: 4 ore
Redactarea structurii (planului de idei) pentru o lucrare de master și de doctorat: 2 ore
Colocviu de prezentare și analiza critică a planului de idei pentru lucrarea proprie de licență 4+4 ore

Contribuția studenților va consta în redactarea structurii planului de idei a propriei lucrări de licență, care va fi ulterior comentată în colocviu de către colegi și profesor, urmând a fi pregatită, la finele cursului, pentru o îndrumare dezvoltată de catre profesorul sub îndrumarea căruia studentul își elaborează licența și/sau lucrarea de diplomă.
Metoda de predare:
Prelegeri și discuții
Mod de evaluare:
Lucrare personală și răspunsuri în curs
Bibliografie minimală:
Eco Cum se redacteaza o teza de licenta
MLA writing manual