CP-426 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă / intervenție conservare-restaurare

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 12P | Credite ECTS: 6
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin