CP-7 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr.arh. Ștefan Bâlici
Colectiv:
conf. dr. Petru Mortu, lect. dr. Adrian Crăciunescu, lect. dr. Irina Iamandescu, lect. dr. Gabriel Panasiu, asist. dr. Irina Băncescu, asist. dr. Alexandra Teodor, dr. arh.-ing. Cătălin Andrei Neagoe
Obiective:

Deprinderea și exersarea tehnicilor de măsurare și de redactare specifice releveului de arhitectură cât și a metodelor de cercetare arhitecturală directă

Conținut:

Releveul de arhitectură – definiție și scop; principii generale
Măsurătorile topografice – principii generale, aplicare în releveul de arhitectură
Cercetarea arhitecturală directă – noțiuni generale
Interpretarea și selectarea informației; transpunerea în releveu
Conținutul releveului
Norme de relevare și redactare a releveului
Memoriul de cercetare primară, memoriul de releveu

Metoda de predare:

activitate practică cu îndrumare

Mod de evaluare:

lucrare practică

Bibliografie minimală:

- Guide to Recording Historic Buildings. ICOMOS, London-Boston: Butterworth Architecture, 1990.
- Paul Bryan, Bill Blake, Jon Bedford, Metric Survey Specifications for Cultural Heritage. Swindon: English Heritage, 2009.
- Rand Eppich, Amel Chabbi (eds.), Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. II, Illustrated Examples. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2007.
- David M. Jones (ed.), 3D Laser Scanning for Heritage (second edition), Advice and guidance to users on laser scanning in archaeology and architecture. Swindon: English Heritage, 2011.
- John King (ed.), Understanding Historic Buildings. A guide to good recording practice. Swindon: English Heritage, 2006.
- Robin Letellier, Werner Schmid, François LeBlanc, Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. I, Guiding Principles. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2007.

modifică