CP-7 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FA-A CP-7 Activitati practice (releveu).pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
conf. Ștefan Bâlici
Colectiv:
conf. dr. Adrian Crăciunescu, lect. dr. Irina Iamandescu, lect. dr. Gabriel Panasiu, asist. dr. Irina Băncescu, asist. dr. Alexandra Teodor, asist. dr. arh. Diana Mihnea, asist. dr. arh. Irina Calotă-Popescu, dr. arh.-ing. Cătălin Andrei Neagoe
Limba de predare:
română
Obiective:
Deprinderea și exersarea tehnicilor de măsurare și de redactare specifice releveului de arhitectură cât și a metodelor de cercetare arhitecturală directă
Conținut:
Releveul de arhitectură – definiție și scop; principii generale
Măsurătorile topografice – principii generale, aplicare în releveul de arhitectură
Cercetarea arhitecturală directă – noțiuni generale
Interpretarea și selectarea informației; transpunerea în releveu
Conținutul releveului
Norme de relevare și redactare a releveului
Memoriul de cercetare primară, memoriul de releveu
Metoda de predare:
activitate practică cu îndrumare
Mod de evaluare:
lucrare practică
Bibliografie minimală:
- Guide to Recording Historic Buildings. ICOMOS, London-Boston: Butterworth Architecture, 1990.
- Paul Bryan, Bill Blake, Jon Bedford, Metric Survey Specifications for Cultural Heritage. Swindon: English Heritage, 2009.
- Rand Eppich, Amel Chabbi (eds.), Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. II, Illustrated Examples. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2007.
- David M. Jones (ed.), 3D Laser Scanning for Heritage (second edition), Advice and guidance to users on laser scanning in archaeology and architecture. Swindon: English Heritage, 2011.
- John King (ed.), Understanding Historic Buildings. A guide to good recording practice. Swindon: English Heritage, 2006.
- Robin Letellier, Werner Schmid, François LeBlanc, Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. I, Guiding Principles. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2007.