IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.habil.arh Hanna Derer
Obiective:

Constituirea bazei pentru cultura de specialitate în domeniu prin parcurgerea principiilor de compoziție esențiale manifestate la scara obiectului de arhitectură, a ansamblurilor de arhitectură și a așezărilor urbane în antichitate și în evul mediu, principii de compoziție analizate prin prisma aspectelor determinante din civilizațiile și culturile care le-au generat.

Conținut:

Primele perioade de acumulare și primele rezultate finite: de la începuturile activității de construcții la arhitectura civilizațiilor prehelenice (1) și (2).
Antichitatea clasică (1): Grecia – de la scara urbană la scara obiectului de arhitectură.
Antichitatea clasică (2): arhitectura religioasă a Greciei – obiect, detaliu, ansamblu.
Antichitatea clasică (3): oraș ca formă și orașul ca fond, de la civilizația etruscă la cea a Romei antice.
Antichitatea clasică (4): arhitectura religioasă a Romei – detaliu, obiect, context.
Antichitatea clasică (5): Roma – obiectul de arhitectură, între idee și materialitate.
Numitorul comun: arhitectura paleocreștină.
Evul mediu bizantin (1) : abandonarea și crearea modelelor.
Evul mediu bizantin (2): spațiu, volumetrie și plastică în arhitectura religioasă.
Intermezzo? renașterile Evului Mediu occidental.
Continuitate sau discontinuitate în arhitectura occidentală: acumularea romanică și saltul gotic (1).
Continuitate sau discontinuitate în arhitectura occidentală: acumularea romanică și saltul gotic (2).
Evul mediu la scara întregii Europe: analiza comparativă.

Metoda de predare:

cursuri

Mod de evaluare:

lucrare de degrevare opțională și examen

Bibliografie minimală:

Titluri disponibile (și) în format electronic

Roth, Leland M.; Roth Clark, Amanda C., Understanding Architecture. Its Elements, History, and Meaning, 2018
Ching, Francis D. K.; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya,
A Global History of Architecture, 2017
Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011
Fletcher, Banister, Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, 1953

Titluri disponibile pe suport tradițional

Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008
Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007
Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007
Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London, 2003
Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001
Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000
Fletcher, Sir Banister, A History of Architecture on the Comparative Method, Londra, 1987
Ache, Jean Baptiste, Elements d’une histoire de l’art de batir, Paris, 1970
Giedion, Sigfried, The Beginnings of Architecture, Oxford, 1964
Mumford, Lewis, The City in History, Londra, 1961
Pevsner, Nikolaus, An Outline of European Architecture, Harmondsworth, 1943
prof.dr.arh. Sanda Voiculescu, Note de curs – antichitatea si evul mediu

Bibliografia orientativă este comunicată studentelor și studenților la debutul fiecărui ciclu de activitate didactică.