UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

CP-2 Limbi străine (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2S | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
conf.dr. Luminița Petrulian
Colectiv:

conf.dr.Luminita Petrulian
conf.dr.Magda Teodorescu
lect.Valentina Negritescu

Obiective:

Studentii trebuie sa aprofundeze limbajul de specialitate in limba straina aleasa, in special cel referitor la descrierea unei cladiri, trebuie sa fie capabili sa prezinte oral o descriere de cladire sau un proiect de arhitectura personal

Conținut:

Limbaj general si limbaj de specialitate pentru urmatoarele limbi straine: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana

Metoda de predare:

Tehnici consacrate in predarea limbilor straine, inclusiv dialogul si tehnici de traducere texte de specialitate

Mod de evaluare:

Proiectul (prezentare orala): 50%; lucrare scrisa: 50%

Bibliografie minimală:

Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare

Observații:

Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice specifice fiecarei grupe, sau la cererea studentilor

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/