CP-1 Limbi străine (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1S | Credite ECTS: 1
Titular:
conf. Luminița Petrulian
Colectiv:
conf.dr. Luminița Petrulian, conf.dr. Magda Teodorescu, dr. Valeriu Dițuleasa, dr. Călina Dobrin
Limba de predare:
română
Obiective:
Studentii trebuie sa fie capabili sa comunice in scris si oral la nivel mediu, trebuie sa dobandeasca si sa foloseasca limbajul de specialitate, sa poata sustine o discutie pe o tema de seminar data si sa sustina o lucrare in fata grupului.
Conținut:
Limbaj general si limbaj de specialitate pentru: lb.engleza, lb.franceza, lb.italiana, lb.spaniola, lb.germana, lb.romana pentru straini
Metoda de predare:
Tehnici de predare consacrate limbilor straine: dialoguri, traduceri
Mod de evaluare:
Prezentare orala: 50%; lucrare scrisa: 50%
Bibliografie minimală:
Gramatici, dictionare, antologii, fise de lucru, casete video si audio, imagini, ziare
Observații:
Pot aparea schimbari datorate competentei lingvistice specifice fiecarei grupe, sau la cererea studentilor