IT-48 Istoria arhitecturii universale

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Sesiune 2021-2022

IT-48 IAU int.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Obiective:
Descoperirea principalelor repere ale istoriei arhitecturii de la preistorie la modernitate - ca bază a culturii profesionale și ca premisă pentru înțelegerea resorturilor fundamentale ale fenomenului arhitectural.
Analiza arhitecturii ca expresie a valorilor, necesităților și aspirațiilor unei comunități umane sau ale societății în ansamblul ei.
Înțelegerea istoriei arhitecturii ca o valoroasă resursă de cunoaștere și experiență pentru profesioniștii implicați în modelarea existentului (arhitecți, designeri, urbaniști), importantă pentru formarea unei atitudini responsabile față de societate, de trecutul istoric și de patrimoniul construit.
Conținut:
Cursuri:
1-3 Primele manifestări arhitecturale – de la preistorie la civilizațiile antichității timpurii.
4-6 Umanism și clasicism în antichitatea greco-latină: Grecia clasică, Grecia elenistică și Roma.
7-9 Ciclul medieval și spiritualitatea creștină: Bizanț și Occident în Evul Mediu timpuriu; Occidentul
romanic și gotic.
10-13 Noile ipostaze ale umanismului clasic: Renașterea, Manierismul și Barocul. Omul “divin” și
omul problematic. Sinteza barocă și spiritul de sistem. Clasicismul sec. XVII ca specie a
barocului.
14 Premisele modernității arhitecturale (sec. XVIII).
Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentari de imagini digitale
Mod de evaluare:
Lucrare de examen - 100%
Bibliografie minimală:
- Sanda Voiculescu - Curs de Istoria Arhitecturii Universale – Antichitatea și Evul Mediu
- Mira Dordea – Curs de Istoria Arhitecturii Universale– Renașterea și Barocul
- Mihaela Criticos - note de curs (Renașterea și Manierismul)
- Erwin Panofsky, "Abatele Suger de la Saint-Denis", în Artă și semnificație, Buc., Meridiane, 1980, pp. 174
- John Summerson – Language of Classical Architecture, Thames & Hudson, London, 2002
- Rudolf Wittkower, Principii architettonici nell'età dell'umanesimo, Torino, Giulio Einaudi editore, 1964, pp.29-33
- David Watkin – A History of Western Architecture, Laurence King Publishing, 2005 – cap. 1-10
- Spiro Kostof – A History of Architecture, Oxford University Press, 1995 – cap. 17, 20, 21
- Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l'Architecture Occidentale, Liège, Pierre Mardaga éd., 1984
- Vincent Scully, Architecture. The Natural and the Manmade, New York, St. Martin's Press, 1991