IT-20 Istoria așezărilor în Europa

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Note

IAE 2024 Note sesiune iarna.pdf

Sesiune de lămuriri și consultații în legătură cu notele - marți, 13.02, ora 17,30
Link întâlnire: https://us04web.zoom.us/j/79576094400?pwd=agAwfMHauDAcvnQBKAAuDhR04Dt1gL.1

IAE Note verificare parcurs 2024.pdf

Organizare

Studenții sunt invitați să se alăture grupului FB al disciplinei, https://www.facebook.com/groups/329549769580455 - „Istoria asezarilor in Europa (2023-2024)
Primul curs va avea loc luni, 9 oct. 2023, în Sala Frescelor.

01 Conditii promovare IAE 2023-2024.pdf
02 Bibliografie IAE 2023-2024.pdf
03 Organizare verificare pe parcurs IAE 2023-2024.pdf
04 Anunt examen IAE 2023-2024.pdf

Cursuri

Curs 1 IAE Ro.pdf (15 MB)
Curs 2 IAE Ro.pdf (22 MB)
Curs 3 IAE Ro.pdf (20 MB)
Curs 4 IAE Ro.pdf (36 MB)
Curs 5 IAE Ro.pdf (25 MB)
Curs 6 IAE Ro.pdf (17 MB)
Curs 7 IAE Ro.pdf (37 MB)
Curs 8 IAE Ro.pdf (27 MB)
Curs 9 IAE Ro.pdf (17 MB)
Curs 11 IAE Ro.pdf (19 MB)
Curs 12 IAE Ro.pdf (37 MB)

Fișa disciplinei

IT-20 A Istoria asezarilor in Europa.pdf
Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Toader Popescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Familiarizarea studentului cu etapele majore de evoluție ale orașului european.
Înțelegerea legăturii dintre mutațiile urbane și contextul istoric.
Dezvoltarea capacității de analiză a țesutului urban din perspective evoluției sale istorice.
Înțelegerea în perspectivă diacronică a relației dintre forma urbană și obiectul de arhitectură.
Fundamentarea unei indispensabile culturi de specialitate a studenților arhitecți aflați la începutul parcursului universitar.
Conținut:
C1. Introducere. Elemente teoretice și de metodă. Orașul și urbanismul în istorie. Așezări preistorice. Orientul Mijlociu
C2. Orașul antic - Grecia, spațiul egeean
C3. Orașul antic - orașul roman
C4. Orașul medieval
C5. Orașul Renașterii
C6. Orașul clasic. Orașul baroc
C7. Orașul industrial al sec. XIX
C8. Orașul în prima jumătate a secolului XX
C9. Orașul în a doua jumătate a secolului XX
C10. Verificare de parcurs
C11. – C14. Morfo-tipologie urbană: o perspectivă istorică
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate
Mod de evaluare:
Verificare pe parcurs – 50 %
Examen final (scris) – 50 %
Bibliografie minimală:
Bibliografie minimală
BENEVOLO, Leonardo, The History of the City, MIT Press, Cambridge MA, 1980
KOSTOF, Spiro, The City Shaped. Urban Patterns and Meanings through History, Thames&Hudson, Londra, 1991
KOSTOF, Spiro, The City Assembled. Elements of Urban Form through History, Little Brown, Boston, 1992
HAROUEL, Jean-Louis, Istoria urbanismului, Ed. Meridiane, București, 2001 (ed. orig. Paris, 1981)

Bibliografie suplimentară
MUMFORD, Lewis, The City in History, Harcourt, San Diego, 1961
GHEORGHIU, Teodor Octavian, Așezări umane, Artpress, Timișoara, 2009-2010 (3 vol.)
BENEVOLO, Leonardo, Orașul în istoria Europei, Ed. Polirom, București, 2003 (ed. orig. Roma, 1993)
MORRIS, A.E.J., History of the Urban Form, Halsted Press, New York, 1979
CHOAY, Françoise, Urbanismul, utopii și realități, Ed. Paideia, București, 2002 (ed. orig. Paris, 1965)
HALL, Peter, Orașele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, Ed. All Educational, București, 1999 (ed. orig. Oxford, 1988)
BLANQUART, Paul, Une histoire de la ville, Ed. La Découverte, Paris, 1997
KOTKIN, Joel, The City. A Global History, Modern Library, New York, 2006
VANCE, James E., The Continuing City. Urban Morphology in Western Civilization, Londra, 1990
PINOL, Jean Luc (coord.), Histoire de l’Europe urbaine, Ed. Seuil, Paris, 2003 (2 vol.)
CALABI, Donatella (coord.), seria Storia della città, Ed. Laterza, Roma, 2001-2013 (10 vol.)
CRISTEA, Doina, Elemente de mediu în urbanism, curs universitar, IAIM, 1989