IT-20 Istoria așezărilor în Europa

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Toader Popescu
Colectiv:
lect.dr.arh Toader Popescu lect.dr.arh. Irina Calotă
Limba de predare:
română
Obiective:
Familiarizarea studentului cu etapele majore de evoluție ale orașului european. Înțelegerea legăturii dintre mutațiile urbane și contextul istoric. Dezvoltarea capacității de analiză a țesutului urban din perspective evoluției sale istorice. Înțelegerea în perspectivă diacronică a relației dintre forma urbană și obiectul de arhitectură. Fundamentarea unei indispensabile culturi de specialitate a studenților arhitecți aflați la începutul parcursului universitar.
Conținut:
C1. Introducere. Elemente teoretice și de metodă. Orașul și urbanismul în istorie. Așezări preistorice. Orientul Mijlociu C2. Orașul antic - Grecia, spațiul egeean C3. Orașul antic - orașul roman C4. Orașul medieval C5. Orașul Renașterii C6. Orașul clasic. Orașul baroc C7. Orașul industrial al sec. XIX C8. Orașul în prima jumătate a secolului XX C9. Orașul în a doua jumătate a secolului XX C10. Verificare de parcurs C11. – C14. Morfo-tipologie urbană: o perspectivă istorică
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate
Mod de evaluare:
Verificare pe parcurs – 50 % Examen final (scris) – 50 %
Bibliografie minimală:
Bibliografie minimală BENEVOLO, Leonardo, The History of the City, MIT Press, Cambridge MA, 1980 KOSTOF, Spiro, The City Shaped. Urban Patterns and Meanings through History, Thames&Hudson, Londra, 1991 KOSTOF, Spiro, The City Assembled. Elements of Urban Form through History, Little Brown, Boston, 1992 HAROUEL, Jean-Louis, Istoria urbanismului, Ed. Meridiane, București, 2001 (ed. orig. Paris, 1981) Bibliografie suplimentară MUMFORD, Lewis, The City in History, Harcourt, San Diego, 1961 GHEORGHIU, Teodor Octavian, Așezări umane, Artpress, Timișoara, 2009-2010 (3 vol.) BENEVOLO, Leonardo, Orașul în istoria Europei, Ed. Polirom, București, 2003 (ed. orig. Roma, 1993) MORRIS, A.E.J., History of the Urban Form, Halsted Press, New York, 1979 CHOAY, Françoise, Urbanismul, utopii și realități, Ed. Paideia, București, 2002 (ed. orig. Paris, 1965) HALL, Peter, Orașele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, Ed. All Educational, București, 1999 (ed. orig. Oxford, 1988) BLANQUART, Paul, Une histoire de la ville, Ed. La Découverte, Paris, 1997 KOTKIN, Joel, The City. A Global History, Modern Library, New York, 2006 VANCE, James E., The Continuing City. Urban Morphology in Western Civilization, Londra, 1990 PINOL, Jean Luc (coord.), Histoire de l’Europe urbaine, Ed. Seuil, Paris, 2003 (2 vol.) CALABI, Donatella (coord.), seria Storia della città, Ed. Laterza, Roma, 2001-2013 (10 vol.) CRISTEA, Doina, Elemente de mediu în urbanism, curs universitar, IAIM, 1989