IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Criticos
Obiective:
În termeni uzuali Prezentarea direcțiilor principale pe care se dezvoltă cercetarea specifică domeniului de specialitate prin parcurgerea evoluției istorice a fenomenului arhitectural de la renaștere pînă la romantism, evoluție istorică urmărită prin intermediul unor „studii de caz” transpuse pe fundalul de civilizație și cultură proprii Europei occidentale. „Rezultatele învățării” (în termeni „oficiali”) Cunoștințe Fiind al doilea din domeniu, cursul pune accent în egală măsură pe asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe (dar și pe antrenarea aptitudinilor necesare domeniului în cauză – vezi mai jos).  asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe referitoare la istoria, teoria și filozofia arhitecturii, protecția patrimoniului cultural, precum și la arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor arhitecturale;  asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe referitoare la istoria, teoria și filozofia urbanismului, protecția patrimoniului cultural, precum și despre arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea conceperii proiectelor urbanistice;  asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe privind structura de rezistență, fizica construcțiilor, tehnologiile utilizate în construcții și echiparea cu toate elementele care să asigure confortul interior;  asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe privind relațiile dintre oameni și creațiile arhitecturale, dintre creațiile arhitecturale și mediul lor, profesia de arhitect și rolul acestuia în societate; și, prin toate acestea, asimilarea și acumularea integrată de cunoștințe privind proiectarea de arhitectură și urbanism, în conformitate cu exigențele de natură funcțională, structurală, estetică și economică. Aptitudini Fiind al doilea din domeniu, cursul pune accent pe antrenarea aptitudinilor – în sensul capacității de a raționa într un mod specific istoriei arhitecturii, în sensul cercetării și a evaluării culturale a obiectului de arhitectură, a ansamblului de arhitectură și a spațiului urban de tip piață – referitoare la  abordarea analitică a obiectului de arhitectură,  abordarea sintetică a obiectului de arhitectură prin prisma stilului de arhitectură din care face parte (stilul fiind înțeles ca manifestare complexă a unei epoci istorice), precum și la  abordarea fenomenului arhitectural în context(ul său istoric), urmărindu-se dezvoltarea superioară a aptitudinii de  evaluarea stilistică din punctul de vedere al conținutului din spatele formei. Responsabilitate și autonomie Prin natura, domeniul (istoria arhitecturii) și cursul promovează studiul individual și deci  creșterea gradului de autonomie profesională, în timp ce prin modul de organizare și desfășurare a cursului – pînă la ultimul gest didactic care constă în completarea chestionarului de evaluare a cursului, în care titularul rezervase un loc consistent comentariilor proprii ale studentelor și studenților – se susține  dezvoltarea capacității personale de asumare a responsabilității. Din păcate, cum chestionarele privind evaluarea activităților didactice sînt în continuare anonime, eforturile în acest ultim sens sînt parțial zădărnicite.
Conținut:
Titlurile cursurilor 1. Preludii europene și italiene: de la Vitruviu la protorenașterea italiană 2. Focarul renașterii timpurii: Florența – tradiție și inovație în practica de arhitectură: Filippo Brunelleschi 3. Relația dintre teoria și practica de arhitectură: creația lui Leon Battista Alberti 4. Diseminarea renașterii timpurii în peninsula italică: Lombardia, Urbino, Veneto 5. Fenomenul de centralizare și dogmatizare: Roma – capitala renașterii la apogeu în perioada lui Donato Bramante 6. Vulnerabilitatea centrului – forma și reforma conținutului: renaștere, manierism și protobaroc în creația lui Michelangelo Buonarotti 7. Stabilitatea și labilitatea tradiției: renașterea tîrzie în și prin creația lui Andrea Palladio 8. Reinstaurarea ideii de centru / centre: contrareformă – conținut și formă în baroc: Gianlorenzo Bernini și Francesco Borromini la Roma, Guarino Guarini la Torino 9. Nașterea urbanismului modern – spațiul urban în epoca barocă 10. Diseminarea renașterii italiene în restul Europei: artiști italieni în Franța, arhitecți autohtoni în aria de limbă germană, artiști britanici în peninsula italică 11. Replici naționale: evoluția spre clasicism în Franta, renașterea germană și curentul palladian în Marea Britanie 12. Eliberarea temporară de tipare: baroc și rococo în calitate de intermezzo 13. Unificarea tendințelor naționale: clasicismul din a doua jumătate a secolului al 18-lea 14. Diversificarea opțiunilor: romantismul
Metoda de predare:
cursuri
Mod de evaluare:
lucrare de degrevare opțională și examen
Bibliografie minimală:
Titluri disponibile (și) în format electronic Roth, Leland M.; Roth Clark, Amanda C., Understanding Architecture. Its Elements, History, and Meaning, 2018 Ching, Francis D. K.; Jarzombek, Mark M.; Prakash, Vikramaditya, A Global History of Architecture, 2017 Harbison, Robert, Travels in the History of Architecture, 2011 Fletcher, Banister, Sir, A History of Architecture on the Comparative Method, 1953 Titluri disponible pe suport tradițional Gympel, Jan, The Story of Architecture: from Antiquity to the Present, 2008 Roth, Leland, M., Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, 2nd edition, Westview Press, 2007 Ching, F., Jarzombek, M., Prakash, V., A global history of architecture, John Wiley ans Sons, Inc., New York, 2007 Moffett, M., Fazio, M., Wodehouse, L., A World History of Architecture, Laurence King ed., London 2003 Sutton, Ian, L’Architecture Occidentale de la Grèce antique à nos jours, Thames and Hudson SARL, Paris, (1999), 2001 Watkin, David, A history of western architecture, Laurence King ed., Londra, 2000 Hubala, Erich, Baroque & Rococo, Londra, 1989 Benevolo, Leonardo, The Architecture of the Renaissance, Londra, 1978 Blunt, Anthony (ed.), Baroque and Rococo: Architecture and Decoration, Londra, 1978 Wittkower, Rudolf, Palladio and English Palladianism, Londra, 1974 Portoghesi, Paolo, Rome of the Renaissance, Londra, 1972 Wittkower, Rudolf, Art and Architecture in Italy, 1600 - 1750, Harmondsworth, 1965 Busch, Harald, Lohse, Bernd, Baroque Europe, Londra, 1962 Wittkower, Rudolf, Architectural Principles in the Age of Humanism, Londra, 1962 Mumford, Lewis, The City in History, Londra, 1961 Pevsner, Nikolaus, An Outline of European Architecture, Harmondsworth, 1943 Bibliografia orientativă este comunicată studentelor și studenților la debutul fiecărui ciclu de activitate didactică.
Observații:
Acest curs se suprapune doar parțial cu cel cu codul IT-56.